Prezentujemy kolejny, szósty już, raport z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych. Tym razem dotyczy on okresu lipiec-sierpień 2022.

W tej edycji omawiamy szerzej zmiany w ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa związane z deinstytucjonalizacją, informujemy o ustawie o ekonomii społecznej a także o wydarzeniach w parlamencie dotyczących pieczy zastępczej.

Zapraszamy do lektury:

Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych: lipiec-sierpień 2022

Raport powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG