Ekspertyza: „Społeczne Agencje Najmu – innowacyjne rozwiązanie mieszkaniowe o elastycznym zastosowaniu”

Przedstawiamy kolejną ekspertyzę opracowaną w ramach projektu “SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Autorka, Katarzyna Przybylska z Fundacji Habitat for Humanity Poland przygląda się w niej kompleksowo testowanemu już w Polsce rozwiązaniu z pogranicza polityki społecznej i polityki mieszkaniowej jakim są Społeczne Agencje Najmu.

W podsumowaniu publikacji czytamy:

SAN wykazuje wiele pozytywnych cech w kontekście społecznych wymiarów mieszkalnictwa. Nie tylko przeciwdziała segregacji społecznej mieszkańców miast, ale bezpośrednio przyczynia się do realizacji polityki wymieszania społecznego. Połączenie usługi mieszkaniowej z usługą wsparcia socjalnego jest wysoce korzystne z punktu widzenia polityki włączenia społecznego i polityki deinstytucjonalizacji pomocy.

Ekspertyza dostępna w formacie pdf poniżej:

https://www.wrzos.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/ekspertyza-spoleczne-agencje-najmu.pdf