Przedstawiamy ekspertyzę „Rola i możliwe działania w obszarze kultury w zakresie spójności społecznej oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w perspektywie finansowej 2027” przez Lenę Rogowską-Lewandowską i Martę Lewandowską, w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Ekspertyza proponuje szeroką perspektywę w podejściu do działań z obszaru kultury jako narzędzia aktywizacji i integracji społecznej.
We wstępie czytamy:
„Istnieje równoległy nurt kultury nazywanej kulturą otwartą, inkluzywną, włączającą, szeroką, wspólnotową, animacją kultury. Brak jednej, uzgodnionej nazwy pokazuje, że jest to obszar rozwijający się i zróżnicowany i wymagający jeszcze dodefiniowania. Wspólną cechą tych wszystkich ujęć kultury jest podejście antropologiczne – rozpoznawanie kultury jako całości wytworów ludzkich. Kulturą w tym ujęciu będzie zarówno lepienie garnków jak i pisanie smsów, gotowanie, tuningowanie samochodów, koszenie, lub niekoszenie trawy. Część artystyczna – potocznie postrzegana jako kultura, czy kultura wysoka, będzie tutaj tylko małym wycinkiem szerokiego i różnorodnego spektrum działań mieszczących się w szeroko rozumianej kulturze.”

Zapraszamy do lektury.
Ekspertyza „Rola i możliwe działania w obszarze kultury w zakresie spójności społecznej oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w perspektywie finansowej 2027”