{Aktualizacja: przedłużenie terminu zbierania podpisów}

WRZOS jest zaangażowany od dłuższego czasu w prace nad strategią deinstytucjonalziacji.

Sprawa deinstytucjonalizacji usług społecznych dotyczy każdego i każdej z nas.
W dalszym ciągu trwają prace nad krajową strategią deinstytucjonalizacji pod auspicjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zespół ekspertów, pod okiem tegoż Ministerstwa przygotował solidny projekt strategii. 30 kwietnia 2021 trafił on do Minister Marleny Maląg i ślad po nim zaginął.
Tymczasem to samo Ministerstwo ogłosiło prekonsultacje projektu strategii, ale o innej treści, trudnej do przyjęcia.

Dlatego jest ważne, aby powrócić do rozmów i ustaleń na temat propozycji z “pierwotnej” wersji.

WRZOS wraz z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi nad strategią wystosował apel do Minister Marleny Maląg.
Podpisy są zbierane do 31 lipca do końca wrześniazachęcamy do podpisu na stronie poniżej: