Polski system pomocy społecznej trzeszczy w szwach, a pracownicy są przeciążeni do granic możliwości. Niestety nadal ich praca nie jest wynagradzana adekwatnie do skali zadań i ich publicznej użyteczności. Dlatego też uważamy, że niezbędne jest natychmiastowe podjęcie inicjatywy ustawodawczej na rzecz pracowników pomocy społecznej.

W naszym apelu do Minister Rodziny i Polityki Społecznej popisanym przez 150 związków organizacji, organizacji pozarządowych oraz organizacji związkowych i jednostek pomocy społecznej apelujemy o konkretne zmiany w polskim prawie, które umożliwią przyznanie im dodatku finansowego w związku ze zwiększoną ilością pracy jaka dotknęła pracowników socjalnych po wybuchu wojny w Ukrainie.

Podpisy pod apelem zbieraliśmy w zeszłym tygodniu na portalu ngo.pl.

Poniżej pełna treść naszego apelu wraz z listą wszystkich sygnatariuszy:

Apel WRZOS wraz z podpisami