Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych wysłały wspólny apel do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej działającego w strukturach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) oraz do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

W naszym liście prosimy o przedstawienie wspólnego publicznego stanowiska względem sytuacji przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) po 30 października 2022 roku, czyli w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Prosimy o wyjaśnienie ponieważ wg. naszej interpretacji przepisów nowej ustawy liczba podmiotów ze statusem przedsiębiorstwa społecznego w Polsce na dzień 30 października 2022 roku będzie wynosić „0”.

Apel dotyczący Przedsiębiorstw Społecznych i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej po 30.10.2022 r