14-16 września odbył się we Wrocławiu V zjazd w ramach Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych. Tematyka obejmowała Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem deinstytucjonalizacji oraz obecne prace rządowe …