Organizacje socjalne powinny aktywnie włączyć się w programowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarach transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Jest to niezbędne dla zapewnienia efektywnego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym …