W ramach dofinansowania ze środków Fundacji „Akcja Człowiek”, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, od maja 2008 r. rozpoczęła realizację projektu „SOCIUS”.

Dzięki dofinansowaniu  ze środków „Akcji Człowiek”, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, od maja 2008 r.  realizuje projekt, w ramach którego wydawany jest ” SOCIUS – pismo o osobach z niepełnosprawnościami”.

Główne cele projektu:

  • wzmacnianie społecznej świadomości o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Niemczech  oraz gotowości rozwoju polsko-niemieckich projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w obu krajach
  • wspieranie polsko-niemieckiej wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, pozyskanie niemieckich organizacji jako partnerów w polsko-niemieckich projektach w zakresie pracy dla niepełnosprawnych
  • wspieranie fachowych i organizacyjnych kompetencji/ rozwój polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Partnerzy projektu:
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
Stowarzyszenie Polsko-Niemieckiej Współpracy Socjalne

 

 

Logotyp pisma "Socius". Napis Socius, pod spodem tekst "Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami"
Wersja polska Wersja niemiecka
Wersja polska Wersja niemiecka
Wersja polska Wersja niemiecka
Wersja polska Wersja niemiecka
Wersja polska Wersja niemiecka