Celem projektu „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” był wzrost partycypacji osób powyżej 60 roku życia w realizacji lokalnych polityk publicznych, poprzez bezpośrednie włączanie i pełniejsze wykorzystywanie potencjału społecznego osób starszych w procesach kształtowania decyzji politycznych. Projekt jest realizowany w okresie listopad 2012 – czerwiec 2013 roku.

 

W projekcie wzięło udział 12 aktywnych seniorów-społeczników z terenu całej Polski, którzy po ukończeniu specjalistycznego cyklu edukacyjnego zostali przygotowani zarówno do pełnienia roli animatorów rozwoju różnych form aktywności społecznej osób starszych (organizacja spotkań, debat, etc.), jak i do profesjonalnego przygotowywania postulatów politycznych, zajmowania stanowisk i proponowania rozwiązań w sprawie miejsca seniorów w politykach publicznych na poziomie województw. Cykl edukacji obejmował szkolenia specjalistyczne, wizytę studyjną oraz przygotowanie debat partycypacyjnych.

 

Każdy z seniorów otrzymał administracyjno-techniczne wsparcie od specjalnie wyznaczonego asystenta. Całość wypracowanych merytorycznych rezultatów oraz najważniejsze informacje z ekspertyz krajowych i zagranicznych zostały zebrane w biuletynie informacyjnym, który poprzez organizacje i instytucje zrzeszające i działające na rzecz seniorów, był bezpłatnie i bezpośrednio dystrybuowany do seniorów.

 

Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.