Celem projektu jest zwiększenie kompetencji i efektywności socjalnych organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością włącznie z profesjonalizacją kadry zarządzającej tych organizacji (zarówno etatowych jak i działających społecznie) poprzez stworzenie organizacji kształcenia i dokształcania pod nazwą Akademia Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany przy pomocy Akademii Parytetowej z Niemiec i finansowany z funduszy Akcji Człowiek.

 

Projekt jest realizowany w trzech etapach:

  • etap przygotowawczy (poznanie Akademii Parytetowej przez polskich partnerów, opracowanie programów nauczania na poszczególne moduły etapu testowania)
  • etap testowania (modularny cykl szkoleniowy skierowany do etatowej jak i działającej społecznie kadry zarządzającej organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób niepełnosprawnych)
  • etap ewaluacyjno-założycielski (ewaluacja etapu testowania, wspólne opracowanie pierwszych programówAkademii Integracji Społecznej, prawne i organizacyjne przygotowanie do stworzenia Akademii, organizacja konferencji poświęconej uruchomieniu Akademii).

 

Partnerami realizującymi projekt są następujące organizacje:

WRZOS (partner główny) oraz jego regionalne organizacje członkowskie z trzech województw, które w szczególności uczestniczyć będą w etapie testowania:

– województwo lubuskie, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP,

– województwo mazowieckie, Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA,

– województwo śląskie, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS.

 

Projekt skierowany jest do działającej etatowo jak i społecznie kadry zarządzającej socjalnych organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubuskiego, mazowieckiego i śląskiego. Projekt realizowany jest od kwietnia 2013 do czerwca 2014 roku.