Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres marzec-kwiecień 2020 r.

W tym okresie polska polityka społeczna została zdominowana przez epidemię COVID-19. Dlatego większą część tego raportu zajmują kwestie związane z modyfikacjami czy propozycjami modyfikacji prawa w związanymi z tą epidemią i grożącym nam kryzysem gospodarczym i społecznym.
Znajdą w nim Państwo także informacje m.in. o: jednolitym tekście ustawy o rehabilitacji, ustawie o przemocy domowej czy pracach nad strategią przeciwdziałania bezdomności osób młodych.

Zapraszamy do lektury.
Monitoring PS marzec-kwiecień 2020