24 lutego 2022 odbyło się spotkanie pierwsze spotkanie grupy ekspertów dotyczące roli organizacji pozarządowych w usługach społecznych i w procesie deinstytucjonalizacji. Pracujemy nad rekomendacjami krajowymi w zakresie wdrażania strategii deinstytucjonalziacji i uruchomiania stabilnych fundamentów do dalszego rozwoju usług społecznych i udziału w nich na zasadach partnerskich sektora pozarządowego.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Sektor Usług Społecznych” realizowanego w ramach dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.