Publikacje : Krajowy Raport Badawczy
2012-08-28

„Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji”  pod redakcją dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, przedstawia obraz pomocy i integracji społecznej w wielu perspektywach: polskiej i zagranicznej, centralnej i lokalnej, ogólnej i szczegółowej, prawnej i praktycznej. Mimo opisowego charakteru zawartych treści, jego autorom udało się zaproponować szereg praktycznych rekomendacji dla kolejnych działań. Zachęcamy do lektury Raportu – wersję elektroniczną możecie Państwo pobrać tutaj.