Zespoły eksperckie
2011-07-26

Zadaniem zespołów ekserckich, które w ramach fazy modelu dokonały analizy aktualnego stanu Standardów Usług i Modeli Instytucji z potencjalnymi możliwościami zmian, w celu podniesienia jakości świadczonych usług i dostępności do nich, było opracowanie propozycji Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, które testowane bedą w ramach fazy pilotażu przez instutucje pomocy i integracji społecznej na terenie kilku województw Polski. Główny nacisk prac położony został na zbadanie i zoptymalizowanie  sposobu oddziaływania instytucji pomocy społecznej na klienta, pod względem możliwości wyprowadzających i udzielania mu wsparcia, w celu przywrócenia do samodzielnego wykonywania ról społecznych i zawodowych.

 

W dziesięciu Zespołach Eksperckich pracowali przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej, wchodzący w skład kadry zarządzającej i pracowników socjalnych, realizujących usługi wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prawników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Prace Zespołów Eksperckich prowadzone były w oparciu o 9 ekspertyz wyjściowych, przedstawiających stan wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej, równolegle w obszarze standardów usług i modeli instytucji.

 

Obszar pracy zespołów obejmował następującą tematykę:

 

  • osób pozostających bez pracy
  • rodziny z dzieckiem
  • przemocy w rodzinie
  • osób starszych
  • osób niepełnosprawnych
  • modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie
  • modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie
  • modelu realizacji usług o określonym standardzie w miastach na prawach powiatu
  • standardu CIS
  • narzędzi pracy socjalnej

 

Prócz wymienionych Zespołów Eksperckich, które wraz z końcem fazy modelu zakończyły prace, w Zadaniu 2 projektu systemowego Standardy w Pomocy od początku pracuje zespół specjalistów w ramach ZESPOŁU DORADCZEGO, zaś wraz z początkiem fazy rekomendacji, pracę rozpoczęli eksperci w ZESPOŁACH REKOMENDACYJNYCH.