Publikacje : Ekspertyzy Zagraniczne
2012-08-28

Ekspertyzy zagraniczne odnoszą się do zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu pomocy i integracji społecznej w czterech krajach europejskich oraz standaryzacji usług.

 

Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji,

opracowała Beata Ciepła; pobierz tutaj

 

Standaryzacja usług na tle świadczenia usług pomocy społecznej w Niemczech,

opracował Krzysztof Balon. pobierz tutaj i tutaj

 

Usługi i instytucje pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii,

opracował Mike Titterton; pobierz tutaj

 

System pomocy społecznej w Finlandii,

opracowała Ulla-Maija Koivula; pobierz tutaj i tutaj