Publikacje
Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu
2015-01-16

Publikacja Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu do pobrania tutaj

Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie
2015-01-16

Publikacja Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie do pobrania tutaj

Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie
2015-01-16

Publikacja Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie do pobrania tutaj

2014-07-22

Publikacja "Katalog dobrych praktyk" do pobrania tutaj

Standardy pracy socjalnej
2014-07-22

Publikacja "Standardy pracy socjalnej" do pobrania tutaj

Standardy usług pomocy społecznej
2014-07-22

Publikacja" Standardy usług pomocy społecznej" do pobrania tutaj

Udogodnienie w poszukiwaniu materiałów
2012-08-28

Wprowadziliśmy podział tematyczny do opublikowanych materiałów specjalistycznych. W zakładkach obok znajdziecie Państwo ekspertyzy, podręczniki i raporty dotychczas opracowane w ramach realizacji Zadania 2 projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". Mamy nadzieję, że ten system ułatwi Państwu przeglądanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie.

Podręcznik Instruktażowy
2012-08-28

Podręczniki Instruktażowe z zakresu Modeli Instytucji zostały zatwierdzone przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowe informacje oraz elektroniczne wersje Podręczników "Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie", "Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie", "Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu" oraz "Model Centrum Integracji Społecznej" znajdą Państwo TUTAJ.

Podręcznik Instruktażowy "Standardy Usług"
2012-03-16

Miło nam poinformoważ, że Podręcznik Instruktażowy "Standardy Usług" został zaakceptowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zapraszamy do lektury wersji jego elektronicznej, którą znajdziecie Państwo TUTAJ.

Krajowy Raport Badawczy
2011-08-08

„Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji”  pod redakcją dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, przedstawia obraz pomocy i integracji społecznej w wielu perspektywach: polskiej i zagranicznej, centralnej i lokalnej, ogólnej i szczegółowej, prawnej i praktycznej. Mimo opisowego charakteru zawartych treści, jego autorom udało się zaproponować szereg praktycznych rekomendacji dla kolejnych działań. Zachęcamy do lektury raportu, którego tekst pobrać możecie Państwo tutaj.


  1  2  Następna