Zaproszenie na seminarium z cyklu „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI” do Opola

Zapraszamy na drugie z serii 16 Seminariów w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, organizujemy w województwie Opolskim

We współpracy z Liderem Regionalnym Spółdzielnią Socjalną „Parasol” oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu chcemy z uczestnikami seminarium porozmawiać o:
• procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
• uczestnictwie sektora i jego podmiotowości w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
• Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa opolskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Zapraszamy do udziału w Seminarium organizacje pozarządowe, PES czy PS, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie. Ważnym partnerem całego przedsięwzięcia jest ROPS w Opolu i lokalne samorządy, które także chcemy zaangażować w ten proces.

Seminarium odbędzie się 26 maja 2022r., godz. 11:00 – 14:30 w Hotelu Weneda, ul. 1 Maja 77 w Opolu.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

 

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG