Spotkanie strategiczne WRZOS

W dniach 16-17 września miało miejsce we Wrocławiu spotkanie strategiczne oraz Walne Zebranie WRZOS.

W trakcie spotkania omawiano założenia nowej strategii rozwoju WRZOS na lata 2021-2027.