O naszym apelu dotyczącym sytuacji pracowników socjalnych napisała Gazeta Prawna.
„WRZOS zwraca uwagę, że rząd może zmienić ten stan rzeczy poprzez dostępne mu instrumenty, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinno jak najszybciej podjąć prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).”
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1449990,500-dla-pracownikow-socjalnych.html