DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Współpraca zagraniczna : Nasi Partnerzy
Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu
2009-05-27

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu został powołany 1 lutego 2007 roku. Komitet działa przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). W jego skład, oprócz WRZOS, wchodzą takie organizacje jak:

Caritas Polska,

Federacja Polskich Banków Żywności,

Stowarzyszenie MONAR,

Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta,

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat,

jak i mniejsze organizacje działające na poziomie lokalnym i regionalnym, jak:

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej,

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko dziecka”,

Stowarzyszenie „Nadzieja Przeciw Biedzie i Bezrobociu”,

Centrum Projektów Obywatelskich.

 


Celem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu jest m.in. monitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim.

Przewodniczącą Komitetu jest pani Małgorzata Lelonkiewicz z Federacji Polskich Banków Żywności.

Komitet jest członkiem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN) z siedzibą w Brukseli.

 


Kontakt:

Kamila Płowiec

Sekretarz Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu

Tel. (022) 826 52 46

e-mail: kamila.p@wrzos.org.pl

 


Cele

 

Stworzona w 1990 roku, przez organizacje pracujące z ludźmi doświadczonymi przez ubóstwo i wykluczenie społeczne, EAPN  robi wszystko, aby:

- walka z ubóstwem i społecznym wykluczeniem znalazły się na najwyższej pozycji w politycznej agendzie Unii Europejskiej;

- promować i wzmacniać wydajność działań, które mają na celu walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

- lobbować dla i z grupami ludzi, którzy żyją w ubóstwie i wykluczeniu społecznym.

 

EAPN  włącza do całego zakresu swoich działań walkę o równość płci i z rasizmem.

 

Członkowstwo
 

EAPN  jest siecią reprezentacyjną składającą się z:

·       krajowych, regionalnych i lokalnych sieci pozarządowych organizacji do walki z ubóstwem oraz grup obywateli we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

·       Europejskich  organizacji zajmujących się głównie ubóstwem i społecznym wykluczeniem.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Poparcie
EAPN  jest jednym z głównych partnerów Europejskich Instytucji jeśli chodzi o strategię walki z wykluczeniem społecznym. Lobbuje na rzecz włączenia walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym do wszystkich polityk wspólnotowych, począwszy od Funduszy Strukturalnych, a skończywszy na polityce gospodarczej i monetarnej.

 

EAPN współpracuje z innymi ważnymi organizacjami w celu uzyskania silniejszego głosu na rzecz włączenia społecznego.

 

Analiza

EAPN z bliska śledzi politykę wspólnotową i programy, które mogą mieć wpływ na grupy doświadczające ubóstwa i wykluczenia społecznego. Sieć także współpracuje z sektorem badań, aby powiększyć swoją wiedzę na temat ubóstwa i społecznego wykluczenia w UE.

 

EAPN  przygotowuje propozycje, aby wpłynąć na instytucje wspólnotowe.

 

Informacje

Strona internetowa www.eapn.org jest źródłem informacji na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego w Europie. List informacyjny oraz wydawana co dwa miesiące strona z wiadomościami zapewniają informacje o EAPN i polityce/wydarzeniach UE, a także o programach wspólnotowych i inicjatywach interesujących dla członków EAPN.

 

EAPN publikuje również dużą ilość materiałów na określone tematy, między innymi ubóstwo, włączenie społeczne, zatrudnienie, ochrona społeczna, Fundusze Strukturalne, etc.

 

Wymiana

EAPN  tworzy grupy zadaniowe i organizuje międzynarodowe seminaria. Jest również forum wymiany informacji dotyczących narodowych polityk do spraw włączenia społecznego.

 

Wspomaga współpracę pomiędzy swoimi członkami i łączy odpowiednie organizacje pozarządowe z i z poza Unii Europejskiej.

 

Szkolenia

EAPN  zapewnia szkolenia dla swoich członków z zakresu tworzenia sieci i polityki europejskiej.

 

 

KONTAKT

 

Europejski Sekretariat: EAPN aisbl, Rue du Congrès 37-41 - Bte 2, B-1000 Brussels, Tel: +32.2.230.44.55 - Fax: +32.2.230.97.33 - E-mail: team@eapn.skynet.be,  Strona internetowa : www.eapn.org

Krajowe punkty kontaktowe i organizacje europejskie będące członkami EAPN: patrz na stronę internetową EAPN  www.eapn.org

 

EAPN posiada status konsultacyjny dla Rady Europy i jest członkiem założycielem Platformy Europejskich  Pozarządowych Organizacji Socjalnych.

 

EAPN  jest wspierana przez Komisję Europejską

Pliki do pobrania
+  formularz_eapn.xls
Formularz zgłoszeniowy
+  regulamineapn.doc
Regulamin