DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Publikacje
Katalog standardów - Standardy działań dotyczące współpracy w ciałach konsultacyjno-doradczych w sferze polityki społecznej"

Miło nam zaprezentować katalog standardów pt. "Standardy działań dotyczące współpracy w ciałach konsultacyjno-doradczych działających w sferze polityki społecznej". To efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu projektu "Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie wspólpracy z administracją publiczną w sferze socjalnej" i dwóch ekspertek - autorki katalogu Pani dr Magdaleny Arczewskiej i badaczki Pani Elizy Gryszko. Katalog standardów oparto na wnioskach i rekomendacjach z badania "Wiedza uczestników oraz sposoby i warunki działania ciał konsultacyjno-doradczych", które przeprowadzono zostało przez Panią Elizę Gryszko na próbie 89 osób działających w różnych ciałach konsultacyjno-doradczych, będących przy okazji uczestnikami/uczestniczkami projektu. Katalog składa się z czterech głównych części: Schemat i procedura wyboru członków do ciał konsultacyjno-doradczych; Planowanie i przebieg prac ciała konsultacyjno-doradczego; Prowadzenie konsultacji społecznych i efektywny sposób komunikacji; Ewaluacja prac członków ciała konsultacyjno-doradczego i ocena efektywności pracy ciała konsultacyjno-doradczego.

 

Katalog standardów

 

 

Przewodnik „Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020”
2015-07-30

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem „Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020”, przygotowanym na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Przewodnik można pobrać tutaj

Poradnik stosowania Modelu Współpracy
2014-03-20

Zapraszamy do zapoznania się z "Poradnikiem stosowania Modelu Współpracy - prartnerskiego świadczenia usług integracji społecznej i zawodowej", który stanowi jednocześnie finalny produkt projektu "Modelowy system na rzecz integracji społecznej", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Życzymy inspirującej lektury!

Współpraca Środowisk Seniorskich - Srebrny Przewodnik

W ramach realizacji projektu "Srebrna reprezentacja NGO", została opracowana publikacja zbierająca głosy debaty na temat możliwości i wyzwań współpracy środowisk senioralnych w Polsce. Zachęcamy do lektury eksperckich opracowań i wywiadów z wieloletnimi adwokatami działań na rzecz osób starszych i budowania polityki senioralnej w Polsce. Wersja elektroniczna publikacji do pobrania TUTAJ. Życzymy inspirującej lektury!

Publikacja finalna projektu TORO
2013-07-01

Zapraszamy do lektury publikacji prezentującej najważniejsze rezultaty kilkunastomiesięcznej realizacji projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym WRZOS był jednym z siedmiu partnerów Miasta Stołecznego Warszawy, lidera działań.

Ekspertyzy projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności"
2013-06-17

Przekazujemy wersje elektroniczne pięciu ekspertyz specjalistycznych dotyczących uczestnictwa seniorów w życiu publicznym, ich udziału w procesie kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji. Ekspertyzy odnoszą się do dobrych praktyk w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wszystkie powstały w ramach realizacji projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

RAPORTY WOJEWÓDZKIE PROJEKTU ASOS
2013-02-01

W ramach realizacji projektu AKTYWNY SENIOR - NAJLEPSZY RZECZNIK SWOICH SPOŁECZNOŚCI powstało dwanaście raportów dotyczących udziału osób 60+ w życiu publicznym województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Raporty zostały opracowane przez ekspertów i praktyków pracy w obszarze polityki społecznej, w oparciu o szczegółowe wytyczne Lidera procesu edukacji projektu AKTYWNY SENIOR. 

W poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej
2012-12-17

        

Załączony obok "Raport dobrych praktyk", został opracowany opracowanego w ramach projektu "Toro - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej". Znajdą w nim Państwo wprowadzenie do struktury systemu socjalnego w Niemczech, opis dobrych praktyk współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a także przedstawienie głównych założeń systemu świadczenia usług społecznych i mechanizmów kapitalizacji trzeciego sektora.

 

Mamy nadzieję, że lektura będzie dla Państwa inspiracją do wzmacniania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną oraz podejmowania nowych inicjatyw na rzecz wzmacniania mechanizmów finansowania organizacji pozarządowych w Polsce.

 

Do Raportu zostały załączone również dwie ekspertyzy tematyczne, dotyczące wybranych aspektów gospodarki społecznej w Niemczech oraz przykładów prowadzonego u naszych zachodnich sąsiadów, doradztwa finansowego dla organizacji non-profit. Obie ekspertyzy znajdziecie Państwo TUTAJ.

„Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji”
2011-09-01

„Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji” powstał w ramach zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Realizowany projekt ma na celu zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie modeli instytucji i standardów usług pomocy i integracji społecznej. W „Krajowym Raporcie Badawczym” przedstawiony został obraz pomocy i integracji społecznej w wielu perspektywach: polskiej i zagranicznej, centralnej i lokalnej, ogólnej i szczegółowej, prawnej i praktycznej. Mimo opisowego charakteru zawartych treści, jego autorom udało się zaproponować szereg praktycznych rekomendacji dla kolejnych działań.

Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne
2011-07-18

 

 

Raport „Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne” wydany przez Polska Koalicję Social Watch i Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Artykuły zebrane w nim prezentują zagadnienia związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym ujęte z różnych perspektyw. Nie pomija głosów osób, które doświadczają opisanych w raporcie problemów oraz organizacji, które reprezentują interesy tych grup.


  1  2  3  Następna