Standardy Usług i Modele Instytucji : Produkty końcowe
Dwie publikacje fazy rekomendacji
2014-02-20

Na potrzeby szkoleń fazy upowszechniania, jeszcze przed składem graficznym, udostępniamy wersje elektroniczne dwóch publikacji opracowanych w ramach fazy rekomendacji:

 

 

Obie publikacje otrzymały akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; ulegną zmianie jedynie pod kątem graficznym, edycyjnym i redakcyjnym. Treść publikacji nie ulegnie zmianie. Prace nad wydaniem publikacji niebawem się rozpoczną. 

 

Katalog Dobrych Praktyk
2014-04-09

Kolejną z publikacji, która otrzymała akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest Katalog Dobrych Praktyk z wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej. Udostępniamy ją jeszcze przed składem na potrzeby trwających szkoleń fazy upowszechniania.


Treść publikacji nie ulegnie zmianie. Prace nad wydaniem publikacji już się rozpoczęły, zmianie ulegnie jedynie szata graficzna oraz kwestie edycji i redakcji tekstu. Zachęcamy do lektury!