Aktualności
Kolejny rok wytężonej pracy za nami
2012-12-28

Rok 2012 był czasem wytężonej pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację Zadania 2 "Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej" projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" - począwszy od dwustopniowej procedury konkursowej na pilotażowe wdrażanie standardów i modeli, poprzez 18 szkoleń specjalistycznych, aż po rozpoczęcie testowania opracowanych założeń w 23 instytucjach i ich 24 partnerstwach. Dziękujemy, że możemy z Państwem pracować!

Seminarium regionalne dotyczące standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi
2012-12-19

Dnia 18 grudnia 2012 roku w siedzibie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT, odbyło się seminarium dotyczące  podsumowania pierwszych doświadczeń partnerstw lokalnych w pracy z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością, organizowane w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". W trakcie seminarium mieliśmy możliwość podzielenia się dobrymi praktykami z realizacji pilotażowego wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji. 

Promocyjne filmy z projektu
2012-12-14

W ramach projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" powstają filmy promocyjne, których zadaniem jest ułatwienie wszystkim potencjalnie zainteresowanym działaniami prowadzonymi w ramach zadań projektu, zaznajomienie się z jego obszarem, tematyką i założeniami. W sposób bezpośredni pokażą również dotychczas osiągnięte rezultaty. Filmy powinny być gotowe na początku przyszłego roku.

Wizyty studyjne w czterech krajach Europy - wszystkie w przyszłym roku
2012-12-04

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych gościła wczoraj przedstawicieli organizacji pozarządowych z Finlandii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, które w roku 2013 będą organizowały wizyty studyjne dla instytucji pomocy i integracji społecznej, uczestniczących w pilotażu Zadania 2  Projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". W ramach pilotażu przewidzianych jest dziesieć wizyt studyjnych.

Podręczniki instruktażowe do Modeli realizacji usług o określonym standardzie już w przyszłym tygodniu
2012-11-16

Podręczniki instruktażowe z zakresu modeli realizacji usług o określonym standardzie w gminie, powiecie, mieście na prawach powiatu i Centrum Integracji Społecznej już kończą się drukować. W przyszłym tygodniu publikacje będą więc w pełni gotowe - zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej. Dostępne obecnie wersje elektroniczne podręczników również zostaną niebawem zaktualizowane zgodnie z nową grafiką - treść się jednak nie zmieni, więc czytać można nawet dzisiaj.

Trwa realizacja pilotażowych wdrożeń w Instytucjach pomocy i integracji społecznej
2012-11-16

Propozycje standardów pracy socjalnej w oparciu o konkretne modele realizacji usług, z wielkim zaangażowaniem są pilotażowo wdrażane przez Instytucje pomocy i integracji społecznej, wśród których część testuje jednocześnie tryb zlecania zadań organizacjom pozarządowym.  Do końca roku 2013 poznamy rezultaty pilotażu, co pomoże w jeszcze pełniejszym dostosowaniu opracowanych propozycji do rzeczywistych potrzeb.  

Jeszcze o pilotażowym wdrażaniu - czyli gdzie testowane są Standardy Usług i Modele Instytucji
2012-10-08

Wiecie już Państwo, że pilotaż realizowany jest w dwudziestu trzech instytucjach pomocy i integracji społecznej. Pisaliśmy również, jakie Standardy i Modele będą testowane – dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć Wam coś więcej o Instytucjach, które podjęły się pilotażowego wdrażania.

Realizujemy pilotażowe wdrażanie

Od kilku tygodni, Zadanie 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” jest już w fazie pilotażu, którego celem będzie przetestowanie rozwiązań zaproponowanych w Standardach Usług i Modelach Instytucji. Do grudnia 2013 roku, dwadzieścia trzy instytucje pomocy i integracji społecznej będą pilotażowo wdrażać standardy pracy socjalnej w oparciu o określone modele realizacji usług.

Pierwszy podręcznik wydrukowany
2012-09-20


  Podręcznik Instruktażowy

  "Standardy Usług"

  wydrukowany -

  zachęcamy do lektury!

 

 

Pilotaż w powiecie koszalińskim – spotkanie na temat wdrażanych Standardów Usług i Modelu Instytucji
2012-09-12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, w partnerstwie z Miejsko-Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Bobolicach i Sianowie oraz Stowarzyszeniem Vocatio Dei, zorganizowały w dniu 10 września spotkanie informacyjne dotyczące planów pilotażowego wdrażania Standardów Usług i Modelu Instytucji w powiecie koszalińskim.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Następna