Aktualności
Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013
2013-02-21

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił "Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Treść programu oraz wzory zapotrzebowań dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego dostępne są do pobrania na stronie internetowej MPiPS.

Seminaria specjalistyczne już niedługo
2013-02-19

Pilotażowe wdrażanie Standardów Usług i Modeli Instytucji trwa w najlepsze – w całej Polsce kilkadziesiąt pracowników Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej zaangażowanych jest w testowanie produktów fazy modelu Zadania 2. W podejmowaniu codziennych decyzji dotyczących interpretacji zapisów Standardów i Modeli wspierają ich doradcy merytoryczni oraz specjaliści do spraw monitoringu i ewaluacji – wszyscy spotkają się w kwietniu, na kilku tematycznych seminariach.

Praca socjalna w organizacjach pozarządowych
2013-02-13

Zachęcamy do lektury specjalnego wydania Kwartalnika „Trzeci Sektor”, które poświęcone jest tematyce pracy socjalnej w organizacjach pozarządowych. Kwartalnik „Trzeci Sektor” przedstawia problematykę społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie poprzez pryzmat działań organizacji pozarządowych.  Instytut Spraw Publicznych wydaje go regularnie od roku 2005. Niniejszy numer powstał w ramach realizacji projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”; do pobrania TUTAJ.

Pilotażowe wdrożenie Modelu CIS w Wieprzu
2013-02-06

Urząd Gminy Wieprz, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja” uczestniczy w fazie pilotażu Zadania 2 projektu systemowego Standardy w pomocy, testując Model Centrum Integracji Społecznej. Zachęcamy do lektury wywiadu z panią Katarzyną Sołtys, kierowniczką CIS Wieprz, opisującej na jakie potrzeby społeczne CIS Wieprz chciałoby odpowiedzieć. Wywiad znajduje się TUTAJ.

Wsparcie w pilotażowym wdrażaniu Standardów Usług i Modeli Instytucji
2013-02-05

W jaki sposób zmiana modelu pracy ośrodków pomocy społecznej wpływa na ich codzienne działanie? Czy zaproponowane zakresy zmian w systemie świadczenia usług pracy socjalnej i sposób ich realizacji zmieniają dotychczasową codzienność pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej? Tego właśnie dowiemy się dzięki rozpoczętemu w roku 2012 pilotażowi.

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
2013-01-31

Wtorek 29 stycznia 2013 roku był w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku dniem wyjątkowym - wówczas bowiem oficjalnie zainaugurowana została działalność pierwszego w kraju powiatowego Centrum Integracji Społecznej, które od października 2012 testowo wdraża  opracowany w ramach Zadania 2 "Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej" Model CIS.

Pilotażowe wdrażanie Standardu Poradnictwa Specjalistycznego
2013-01-31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, wraz z Miejsko-Gminnymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie w Bobolicach i Sianowie oraz Stowarzyszeniem Vocatio Dei, w ramach pilotażu Zadania 2 testują wspólnie Standard Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz Standard Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodziny z Dziećmi. Podobnie jak to miało miejsce w innych Instytycjach realizujących pilotaż...

Wdrażanie Standardów Usług - czyli na co dzień z pilotażem
2013-01-31

Na temat wyników prowadzonych analiz eksperckich, badań merytorycznych i projektowania zakresów tematycznych Standardów Usług i Modeli Instytucji, które obecnie są pilotażowo wdrażane w kilkudziesięciu jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na terenie Polski w ramach realizacji Zadania 2 projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", zostało już wiele powiedziane. Wśród wszystkich wiadomości nie może jednak zabraknąć aspektu zmian codziennej organizacji pracy uczestniczących w nim Instytucji.

Krótkie reportaże z realizacji działań projektowych
2013-01-15

Na stronie PROJEKTU SYSTEMOWEGO oraz na internetowym kanale CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ można znaleźć filmy promocyjne projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", w ramach których pokazana została codzienność działań Instytucji realizujących pilotażowe wdrażanie produktów Zadania 2, Zadania 3 i Zadania 4. Zachęcamy do oglądania.

Podręczniki Instruktażowe z zakresu Modelu Instytucji w drodze
2013-01-09

Podręczniki Instruktażowe z zakresu Modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie, powiecie, mieście na prawach powiatu i Centrum Integracji Społecznej są już zaadresowane i gotowe do wysłania - ruszą w drogę do dwudziestu trzech Instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ich organizacji partnerskich realizujących pilotaż Zadania 2.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Następna