Aktualności
Wyjazd studyjny po Kraju Związkowym Turyngia
2013-12-03

W dniach 25-29 listopada 2013 r., przedstawiciele instytucji realizujących pilotażowe wdrażanie standardów z zakresu pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy, odwiedzili w Kraju Związkowym Turyngia organizacje oraz instytucje świadczące wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z różnych przyczyn pozostających poza systemem otwartego rynku pracy.

Pilotażowe wdrażanie Standardów Usług i Modeli Instytucji zbliża się ku końcowi
2013-11-22

W trakcie ostatnich 18 miesięcy, kilkadziesiąt instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażało pilotażowo opracowane w ramach fazy modelu Standardy Usług i Modele ich realizacji na szczeblu powiatowym, gminnym, miasta na prawach powiatu i w Centrum Integracji Społecznej. Wraz z końcem listopada, w każdej z Instytucji biorącej udział w działaniach Zadania 2, faza pilotażu zostanie zakończona.

Dzień Pracownika Socjalnego
2013-11-21

Od lat, każdego roku dzień 21 listopada jest w Polsce świętem Pracowników Socjalnych. Z tego tytułu, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych składa wszystkim Państwu podziękowania za oddanie i zapał do wspierania potrzebujących i życzy by Państwa codziennej pracy towarzyszyła satysfakcja z wykonywania tej ważnej społecznej misji.

Wizyta studyjna w Brandenburgii
2013-11-20

W dniach 11-15 listopada 2013 roku, przedstawiciele Instytucji realizujących pilotażowe wdrażanie Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, uczestniczyli w wizycie studyjnej po Kraju Związkowym Brandenburgia, by zebrać informacje dotyczące realizowanych tam usług pracy socjalnej na rzecz osób starszych.

Wizyta studyjna do Brandenburgii
2013-11-08

W poniedziałek 11 listopada 2013 r., grupa przedstawicieli i przedstawicielek Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej realizujących pilotażowe wdrażanie Standardów pracy socjalnej i usług opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania, rozpocznie wizytę studyjną doytczącą tematyki usług pracy socjalnej dla seniorów w Niemczech. Więcej informacji po powrocie grupy z wizyty.

Wiadomości po konferencji "Współczesne metody pracy socjalnej"
2013-10-29

Konferencja, która odbyła się w dniach 09-11 października w Łodzi dotyczyła różnych aspektów funkcjonowania Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Polsce, główny nacisk kładąc na kwestie unowocześniania i standaryzacji działań realizowanych przez nie na co dzień. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i merytoryczną dyskusję w trakcie spotkania!

Wizyty studyjne w miesiącu październiku
2013-10-28

Trzy państwa Unii Europejskiej, Francja, Wielka Brytania i Niemcy, były celami wizyt studyjnych przedstawicieli Instytucji realizujących pilotażowo działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej. W trakcie każdej z wizyt, uczestnicy zapoznawali się z dobrymi praktykami realizacji pracy socjalnej w danym obszarze tematycznym - na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Dobre praktyki w październiku
2013-09-30

Październik będzie w Zadaniu 2 wyjątkowym miesiącem, bowiem prócz ogólnopolskiej konferencji realizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem FORUM, zorganizowane zostaną aż trzy wizyty studyjne dla przedstawicielek i przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących pilotażowe wdrażanie Standardów Usług i Modeli Instytucji. Tym razem uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami pracy socjalnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowanej w Niemczech i we Francji, jak również pracy socjalnej i usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji wkrótce.

"Współczesne metody pracy socjalnej" - konferencja w Łodzi
2013-09-20

Początkiem października, wspólnie z Samorządowym Stowarzyszeniem Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM, organizujemy w Łodzi ogólnopolską konferencję poświęconą standardom i praktykom wdrożenia metod pracy socjalnej w dzisiejszych warunkach organizacyjnych pomocy społecznej. W trakcie konferencji będziemy rozmawiać na temat dotychczasowych wyników pilotażowych wdrożeń Standardów Usług w oparciu o konkretne modele ich realizacji, jak również omawiać współcześnie funkcjonujące rozwiązania wpierające realizacje zadań ośrodka pomocy społecznej. Więcej informacji wkrótce.

Materiały z konferencji "W Trosce o rodzinę"
2013-09-20

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami prelegentów konferencji "W trosce o rodzinę. Standardy usług w pomocy i integracji społecznej na rzecz rodziny”, która odbyła się w Warszawie, w dniach 12 – 14 września 2013 roku. Współorganizatorami spotkania było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Następna