Standardy Usług i Modele Instytucji : Pakiety Usług
Pakiety usług pomocy i integracji społecznej
2013-07-03

Obok dziesięciu Standardów Usług pracy socjalnej oraz czterech Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, w ramach realizacji fazy modelu Zadania 2 zespoły ekspertów opracowały specjalistyczne pakiety usług pomocy i integracji społecznej skierowane do pięciu grup tematycznych: osób starszych, rodzin z dziećmi, rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób pozostających bez pracy. 

 

Poniżej udostępniamy wersje elektroniczne opracowanych materiałów merytorycznych, zachęcając jednocześnie do ich lektury i przesyłania ewentualnych uwag na adres e-mail: wrzos@wrzos.org.pl