Dziękujemy za udział w konferencji „Standardy Usług i Modele Instytucji – pilotażowe wdrażanie”
2011-12-14

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji „Standardy Usług i Modele Instytucji – pilotażowe wdrażanie” za obecność i merytoryczne pytania, wiele wnoszące do dyskusji na temat procesu standaryzacji usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Mamy nadzieję, że udział w konferencjach nie tylko pomógł Państwu podjąć decyzję o przystąpieniu do ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich konkursu na pilotażowe wdrożenie wypracowanych w ramach Zadania 2. propozycji, ale także zachęcił do udziału w dyskusji na temat istoty wprowadzanych przez nie zmian.

 

Ostatnia spośród czterech konferencji dotyczących założeń konkursu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na pilotażowe wdrożenie standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz partnerstw lokalnych w całej Polsce odbyła się w Poznaniu, w dniu 13 grudnia 2011 roku.

 

    

 

W ramach konferencji zaprezentowane zostały propozycje Standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób starszych, Standard usług dla osób z niepełnosprawnością oraz Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie i mieście na prawach powiatu - wypracowane w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, zadanie 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”.