Konferencja w Warszawie zakończona
2011-11-30

We wtorek 29 listopada, odbyła się w Warszawie konferencja „Standardy usług i modele instytucji – pilotażowe wdrażanie”, poświęcona prezentacji propozycji wybranych Standardów Usług oraz Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej - wypracowanych w ramach zadania 2. projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

 

Całość spotkania rozpoczęła się od wprowadzenia uczestników w zakres tematyczny zadania 2. „Działania w zakresie  wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym 1.18.
Spośród wypracowanych przez członkinie i członków zespołów eksperckich zadania 2. propozycji Standardów Usług oraz Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, liderzy i przedstawiciele pięciu z nich, zaprezentowali uczestnikom konferencji zarysy Standardu dla rodzin z dziećmi, Standardu interwencji kryzysowej, Modelu Centrum Integracji Społecznej oraz Modeli realizacji usług o określonym standardzie w gminie i w powiecie.

 

   

 

W związku z ogłoszonym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich konkursem na pilotażowe wdrożenie standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz partnerstw lokalnych w całej Polsce, kierownik ds. merytorycznych CRZL dokonała prezentacji założeń zasad zarówno konkursu, jak i samego pilotażu – o którym szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie lidera projektu: http://www.crzl.gov.pl/strona-gs-mainmenu-1/86-aktualnopci/552-ogoszenie-konkursowe

 

Mając nadzieję, że zaprezentowane w trakcie warszawskiego spotkania treści cieszyć się będą Państwa dalszym zainteresowaniem, pragniemy jednocześnie zachęcić do uczestnictwa w konferencji w Poznaniu, planowanej na dzień 13 grudnia 2011 roku. Tym razem pragniemy Państwa zaprosić do zapoznania się z propozycjami Standardu Klubu Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy, Standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób starszych, Standardów usług dla osób z niepełnosprawnością oraz Modeli realizacji usług o określonym standardzie w gminie, powiecie i mieście na prawach powiatu. (szczegółowe informacje TUTAJ).

 

 

Konferencja „Standardy usług i modele instytucji – pilotażowe wdrażanie”, która odbyła się w Warszawie w dniu 29 listopada 2011 roku, organizowana była w ramach projektu systemowego: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2, którego realizatorami są Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej „CENTRUM”. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.