Konferencja o standardach i modelach instytucji w Krakowie
2011-10-31

W piątek 28 października 2011 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Standardy Usług i Modele Instytucji – pilotażowe wdrażanie”. Było to już drugie, z planowanych czterech spotkań tematycznych dotyczących prezentacji wypracowanych przez zespoły eksperckie standardów usług i modeli instytucji, które w najbliższych miesiącach za pomocą konkursu ogłoszonego przez CRZL będą testowane i wdrażane przez instytucje pomocy społecznej w ramach fazy pilotażu prowadzonego Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w projekcie systemowym 1.18: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podczas konferencji w Krakowie, szczegółowo zostały zaprezentowane „Standard pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy”, „Standard pracy socjalnej dla rodzin doświadczających problemu przemocy”, „Standard specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin”. Wprowadzeniem do dyskusji było przedstawienie ogólnej koncepcji procesu realizacji Zadania 2 Projektu systemowego 1.18, ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu.

 

        

  

Konferencja „Standardy Usług i Modele Instytucji – pilotażowe wdrażanie” zorganizowana została w ramach Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w projekcie systemowym 1.18: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorami Zadania 2 są Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej „CENTRUM”. Liderem partnerstwa realizującego projekt systemowy jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.