Standardy Usług i Modele Instytucji w Krakowie
2011-10-19

W piątek 28 października 2011 r., w Hotelu Aspel  w Krakowie, odbędzie się konferencja „Standardy Usług i Modele Instytucji – Pilotażowe Wdrażanie”. Będzie to druga spośród planowanych czterech konferencji regionalnych, które mają  za zadanie zainicjować dyskusję na temat procesu standaryzacji w pomocy społecznej, jak również zaprezentować wypracowane Standardy Usług i Modele Instytucji, które w najbliższych miesiącach za pomocą konkursu ogłoszonego przez CRZL będą testowane i wdrażane przez instytucje pomocy społecznej w ramach fazy pilotażu. Instytucją wspierająca organizację konferencji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

W trakcie konferencji szczegółowo przedstawione zostaną Standard Klubu Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy, Standard pracy socjalnej dla rodzin doświadczających problemu przemocy, Standard specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz Modele realizacji usług o określonym standardzie.

Szczegółowy program konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym do pobrania w niniejszym miejscu: PROGRAM   FORMULARZ

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 25 października na adres e-mail: zuzanna.sentkowska@wrzos.org.pl

W dniu 26 października br. organizatorzy skontaktują się z zainteresowanymi udziałem w celu ostatecznego potwierdzenia Państwa uczestnictwa w konferencji.

 

Konferencje „Standardy Usług i Modele Instytucji – Pilotażowe Wdrażanie” organizowane są w ramach Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym 1.18: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji o projekcie 1.18 mogą Państwo znaleźć na stronie www.wrzos.org.pl w zakładce „Standardy w Pomocy”.