Konferencja w Zakopanem zakończona
2011-10-17

Podczas trzech dni konferencji „Standardy usług i modele instytucji szansą na nową jakość pomocy społecznej”, która odbywała się w Zakopanem w dniach 12-14 października 2011 r., wszyscy obecni zapoznali się z założeniami zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”,  projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” oraz systemem pracy zespołów eksperckich nad Standardami Usług i Modelami Instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

Liderzy i eksperci poszczególnych zespołów eksperckich pracujących w ramach zadania 2, szczegółowo omówili wyniki swoich prac, co za każdym razem spotykało się z wysokim zainteresowaniem uczestników. Wszystkim prelegentom i osobom, które wzięły udział w konferencji „Standardy usług i modele instytucji szansą na nową jakość pomocy społecznej”, dziękujemy za obecność, opinie, uwagi i merytoryczne dyskusje.

   

Konferencja „Standardy usług i modele instytucji szansą na nową jakość pomocy społecznej” została zorganizowana w ramach w ramach Zadania 2 „Działania w zakresie  wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna)