DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Projekty : W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej
Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych
2016-01-21

W dniu 15 stycznia 2016 r. zorganizowane zostało w Warszawie, ogólnopolskie seminarium „Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych”, z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz osób/grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W spotkaniu uczestniczyła także dyrektor Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia. Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń i dyskusja, na temat włączania obywateli w tworzenie, realizację i monitorowanie polityki społecznej  w Polsce i Portugalii.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w partnerstwie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych i Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych
2016-01-19

W dniu 15 stycznia 2016 r. zorganizowane zostało w Warszawie, ogólnopolskie seminarium „Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych”, z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz osób/grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W spotkaniu uczestniczyła także dyrektor Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia. Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń i dyskusja, na temat włączania obywateli w tworzenie, realizację i monitorowanie polityki społecznej  w Polsce i Portugalii.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w partnerstwie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych i Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

Spotkania konsultacyjne Regionalnych Platform Społecznych
2015-12-30

W ramach prac Regionalnych Platform Społecznych, na obszarze całego kraju organizowane są spotkania konsultacyjne, z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz osób/grup dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas spotkań prowadzone są dyskusje, w zakresie kluczowych obszarów polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem usług społecznych oraz  możliwości  włączania się w konsultacje społeczne w tych obszarach.

 

Spotkania konsultacyjne zorganizowane w ramach prac Regionalnych Platform Społecznych w okresie lipiec-grudzień 2015r. :

 • 7 lipca -  Kraków;  spotkanie RPS - województwo małopolskie
 • 8 lipca – Łódź;  spotkanie RPS - województwo łódzkie
 • 15 lipca – Kolbuszowa; spotkanie RPS - województwo podkarpackie
 • 5 sierpnia – Zgorzelec;  spotkanie RPS - województwo dolnośląskie
 • 5 sierpnia –Sława;  spotkanie RPS - województwo lubuskie
 • 27 sierpnia –Sława;  spotkanie RPS - województwo lubuskie
 • 8 września – Katowice - spotkanie RPS - województwo śląskie
 • 16 września – Opole - spotkanie RPS - województwo opolskie
 • 16 września – Kraków - spotkanie RPS - województwo małopolskie
 • 16 września – Budy Głogowskie - spotkanie RPS - województwo podkarpackie
 • 30 września – Opole - spotkanie RPS - województwo opolskie
 • 30 września – Katowice - spotkanie RPS -  województwo śląskie
 • 30 września – Poznań - spotkanie RPS - województwo wielkopolskie
 • 9 października – Warszawa - spotkanie RPS - województwo mazowieckie
 • 13 października – Katowice - spotkanie RPS - województwo śląskie
 • 14 października – Gdańsk - spotkanie RPS - województwo pomorskie
 • 16 października – Warszawa - spotkanie RPS - województwo mazowieckie
 • 16 października – Bogumiłów - spotkanie RPS - województwo lubuskie
 • 21 października – Bydgoszcz - spotkanie RPS - województwo kujawsko-pomorskie
 • 23 października – Warszawa - spotkanie RPS - województwo mazowieckie
 • 23 października - Ostrowiec Świętokrzyski - spotkanie RPS - województwo świętokrzyskie
 • 23 października – Świnoujście - spotkanie RPS - województwo zachodniopomorskie
 • 23 października – Olsztyn - spotkanie RPS - województwo warmińsko-mazurskie
 • 28 października – Poznań - spotkanie RPS - województwo wielkopolskie
 • 30 października – Lublin - spotkanie RPS - województwo lubelskie
 •  2 listopada – Kraków - spotkanie RPS - województwo małopolskie
 • 3 listopada – Lublin - spotkanie RPS - województwo lubelskie
 • 5 listopada - Ostrowiec Świętokrzyski - spotkanie RPS - województwo świętokrzyskie
 • 6 listopada - Szczecin - spotkanie RPS - województwo zachodniopomorskie
 • 10 listopada – Lublin - spotkanie RPS - województwo lubelskie
 • 17 listopada – Lublin - spotkanie RPS - województwo lubelskie
 • 17 listopada – Olsztyn - spotkanie RPS - województwo warmińsko-mazurskie
 • 24 listopada – Gdańsk - spotkanie RPS - województwo pomorskie
 • 26 listopada – Szczecin - spotkanie RPS - województwo zachodniopomorskie
 • 30 listopada – Olsztyn - spotkanie RPS - województwo warmińsko-mazurskie
 • 8 grudnia – Bydgoszcz - spotkanie RPS - województwo kujawsko-pomorskie
 • 15 grudnia – Ostrowiec Świętokrzyski - spotkanie RPS - województwo świętokrzyskie
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
2015-10-12

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”. Materiał przygotowany został na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Treść do pobrania tutaj

Rozwiązania na rzecz wsparcia środowisk osób starszych w aktywnym udziale w życiu społecznym regionów i społeczności lokalnych
2015-09-25

Przedstawiamy najnowsze opracowanie pt.: „Rozwiązania na rzecz wsparcia środowisk osób starszych w aktywnym udziale w życiu społecznym regionów i społeczności lokalnych”, przygotowane na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Opracowanie można pobrać tutaj

Przewodnik „Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020”
2015-07-31

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem „Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020”, przygotowanym na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Przewodnik można pobrać tutaj

REGIONALNE PLATFORMY SPOŁECZNE
2015-07-27

W ramach projektu uformowane zostało i działa 16 Regionalnych Platform Społecznych -  nieformalnych grup złożonych z przedstawicieli osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem, organizacji pozarządowych i administracji. Ich zadaniem jest analiza, wybór kluczowych obszarów polityki społecznej i dyskusja nad możliwościami włączenia się w tym zakresie w konsultacje społeczne, przy zastosowaniu opracowanego w projekcie Modelu.

Zorganizowane dotychczas spotkania konsultacyjne Regionalnych Platform Społecznych:

 1. 27 lutego 2015r.; Poznań - spotkanie RPS w województwie wielkopolskim
 2. 10 kwietnia 2015r.; Bydgoszcz - spotkanie RPS w województwie kujawsko-pomorskim
 3. 27 maja 2015; Zgorzelec – spotkanie RPS w województwie dolnośląskim
 4. 17 czerwca 2015r.; Zgorzelec – spotkanie RPS w województwie dolnośląskim
 5. 24 czerwca 2015r.; Opole - spotkanie RPS w województwie opolskim
 6. 29 czerwca 2015r.; Kraków - spotkanie RPS w województwie małopolskim
 7. 7 lipca 2015r.; Kraków - spotkanie RPS w województwie małopolskim
 8. 15 lipca 2015r.; Kolbuszowa - spotkanie RPS w województwie podkarpackim

 

Organizowane są oraz zaplanowano już kolejne spotkania konsultacyjne.

Case study EAPN Portugalia „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”
2015-04-22

W załączniku znajduje się broszura EAPN Portugali „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym” oraz case study "Rady Obywatelskie. Lokalna Rada Obywatelska. Krajowa Rada Obywatelska”. Oba materiały zostały przygotowane przez partnera portugalskiego w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.  Zapraszamy do lektury.

broszura EAPN Portugali „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”


case study "Rady Obywatelskie. Lokalna Rada Obywatelska. Krajowa Rada Obywatelska”

AKADEMIA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
2015-02-16

AKADEMIA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W miesiącach luty-marzec 2015r. w Warszawie, organizowany jest cykl szkoleń,  dla 16 Regionalnych Specjalistów ds. Modelu i 16 Regionalnych Konsultantów ds. Modelu, pod nazwą „Akademia Partycypacji  Społecznej”.  Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z wypracowanym Partycypacyjnym Modelem Współdziałania i przygotowanie ich do profesjonalnego włączania  się w proces konsultacji społecznych przy jego zastosowaniu.

Terminy szkoleń

 

Grupa I (przedstawiciele województw:  zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego)

1)     23-25 lutego 2015r. (I zjazd)

2)       9-11 marca 2015r. (II zjazd)

 

 

Grupa II (przedstawiciele województw: małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego)

1)     2-4 marca 2015r. (I zjazd)

2)     16-18 marca 2015r. (II zjazd)

W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej
2015-02-12

Projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt dotyczy wypracowania i wdrożenia „Partycypacyjnego Modelu Współdziałania”- kompleksowego i profesjonalnego systemu procedur, zasad współpracy, komunikacji, pozyskiwania, przepływu informacji, uzgadniania stanowisk i włączania się w proces konsultacji społecznych - osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem społecznym i organizacji pozarządowych oraz współpracy z administracją szczebla samorządowego i rządowego w kształtowaniu polityki społecznej, szczególnie w obszarze pomocy i usług społecznych.

 

Wdrożenie wypracowanych w projekcie rozwiązań będzie polegało na zastosowaniu w praktyce w 16 województwach składających się na Model, zasad i procedur włączania się w proces konsultacji społecznych, osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem i organizacji, w ramach kluczowych wybranych polityki społecznej.  Dla potrzeb wdrażania Modelu powołane zostaną w każdym województwie Regionalne Platformy Społeczne, złożone z przedstawicieli osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem, organizacji pozarządowych i administracji. Ich zadaniem będzie analiza, wybór kluczowych obszarów polityki społecznej i dyskusja nad możliwościami włączenia się w tym zakresie w konsultacje społeczne przy zastosowaniu Modelu.

Wdrożenie Modelu w poszczególnych województwach będą koordynować przeszkoleni w tym celu Regionalni Specjaliści ds. Modelu i Regionalni Konsultanci ds. Modelu.

 

Główne działania projektowe:

 

 • opracowanie Partycypacyjnego Modelu Współdziałania
 •  przeprowadzenie, w ramach Akademii Partycypacji Społecznej, cyklu szkoleń dla 16 Regionalnych Specjalistów ds. Modelu i 16 Regionalnych Konsultantów ds. Modelu
 • wdrożenie Modelu w 16 województwach, w tym powołanie i prace Regionalnych Platform Społecznych
 • organizacja wojewódzkich debat socjalnych
 •  bieżący monitoring prac legislacyjnych w obszarze polityki społecznej
 • powołanie i prace Grupy Ekspertów Społecznych  merytoryczne wspierających wdrażanie Modelu
 • opracowanie „case study” nt. włączania osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem w kształtowanie polityki społecznej w Portugalii
 • opracowanie publikacji opisującej Model
 • organizacja ogólnopolskiego seminarium upowszechniającego poświęconego problematyce angażowania osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem społecznym i współpracy z organizacjami i administracją we współkształtowaniu polityki społecznej

 

Partnerzy:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Portugalska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu

 

Okres realizacji projektu: listopad 2014r. - styczeń 2016r.