DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Projekty : WRZOS a polityka senioralna
2014-01-07

Informacje o działaniach, które Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych podejmowała i podejmuje na rzecz budowy i realizacji spójnej polityki senioralnej, odpowiadającej w swoich treściach potrzebom zarówno aktywnym, jak i nieaktywnym grupom osób starszych, cyklicznie uzupełniamy na naszych stronach internetowych. Jednakże chcąc ułatwić Państwu dostęp do wypracowanych przez nas stanowisk, ekspertyz oraz zrealizowanych badań, zebraliśmy je w również w tym miejscu - zachęcamy do lektury.

Dotychczasowe działania WRZOS na rzecz osób starszych
2014-01-07

Organizacje pozarządowe zrzeszone we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, prowadząc szereg działań z udziałem osób starszych, niejednokrotnie odnotowały potrzebę budowania polityki senioralnej poprzez partnerską współpracę administracji szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego z reprezentacją środowisk osób starszych. Dlatego od kilku już lat, w ramach WRZOS badamy poziom tej współpracy i aktywnie wspieramy jej rozwój.

Stanowiska WRZOS dotyczące wyzwań polityki senioralnej
2014-01-07

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, zrzeszająca organizacje seniorskie i działające na rzecz seniorów lub w imieniu środowiska osób starszych i organizacji je zrzeszających, opracowała dwa stanowiska, dotyczące polityki senioralnej oraz mieszkalnictwa dla osób starszych w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Ekspertyzy projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności"
2014-01-07

Ekspertyzy odwołują się do dobrych praktyk w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wszystkie powstały w ramach realizacji projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych
2014-01-07

Wpieranie osób starszych powinno dotyczyć zarówno jej aktywnej, jak i mniej aktywnej części. Nie wolno zapominać, że wraz ze wzrostem liczby osób przekraczających wiek sześćdziesięciu lat, nasz system powinien dostosować się do zmieniających się potrzeb społecznych w zakresie profesjonalnej opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych. 

Raporty wojewódzkie projektu ASOS
2014-01-07

W ramach realizacji projektu AKTYWNY SENIOR - NAJLEPSZY RZECZNIK SWOICH SPOŁECZNOŚCI powstało dwanaście raportów dotyczących udziału osób 60+ w życiu publicznym województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. 

Informacja o realizowanych projektach na rzecz osób starszych
2014-01-07

W zakladce projekty zrealizowane znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące projektów, które do końca roku 2013 realizowane były we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w obszarze aktywizacji obywatelskiej osób starszych oraz wspierania budowy i rozwoju dialogu pomiędzu aktywnymi seniorami a przedstawicielami administracji samorządowej i centralnej.