DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Archiwum : Wiadomości archiwalne
Oferta pracy – PRACOWNIK SEKRETARIATU
2011-09-20

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ogłasza rekrutację na stanowisko PRACOWNIKA SEKRETARIATU w biurze  projektu „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej  i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL 2007-2013. Szczegóły oferty do pobrania tutaj

Nowy Zarząd Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS
2011-08-30

21 czerwca 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS, na którym wybrano władze Rady WROS na kadencję czteroletnią w składzie:

 

Renata Berent-Mieszczanowicz - prezes Rady

Józef Patkiewicz - wiceprezes Rady

Anna Kobel - sekretarz Rady

Dorota Rychlik - skarbnik Rady

Dariusz Lech - członek Rady

Zaproszenie do konsultacji
2011-08-30

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” realizują projekt systemowy: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. W ramach projektu opracowane zostały propozycje standardów wybranych usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Mając na uwadze by prezentowane propozycje w sposób najefektywniejszy mogły zostać wdrożone, pragniemy zaprosić Państwa do ich konsultacji.

 

Prace nad standaryzacją przebiegały równolegle w dwóch obszarach tematycznych: Standardu Usługi – uzgodnionych i uznanych za obowiązujące, utrwalonych w postaci dokumentu stwierdzeń, w których szczegółowo opisano czym powinna charakteryzować się wybrana usługa oraz Modelu Instytucji - proponowanego sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, a także Centrach Integracji Społecznej, z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań.

Zapraszamy Państwa do konsultowania opracowanych propozycji:

 

  • Standardu pracy socjalnej z osobami starszymi (do pobrania TUTAJ);
  • Standardu usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania (do pobrania TUTAJ);
  • Standardu pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy (do pobrania TUTAJ);
  • Standard pracy socjalnej z rodzinami z dziećmi (do pobrania TUTAJ);
  • Standard pracy socjalnej z rodziną dotkniętą problemem przemocy (do pobrania TUTAJ);
  • Standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi (do pobrania TUTAJ);
  • Preambuła i pakiet usług dla osób starszych (do pobrania TUTAJ);
  • Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od pracy socjalnej czynności związanych z procedurą administracyjną przyznawania świadczeń:

             - opracowanie Zespołu ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie (do pobrania TUTAJ);

             - opracowanie Zespołu ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie (do pobrania TUTAJ);

             - opracowanie Zespołu ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w miastach na prawach powiatu (do pobrania TUTAJ);

 

 

Komentarze merytoryczne prosimy kierować na adres konsultacje@wrzos.org.pl do dnia 22 sierpnia 2011 r., w tytule maila podając temat komentowanego standardu.

 

Więcej informacji o projekcie systemowym 1.18 znajdziecie Państwo na stronie: http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php?id=6&m=6

Jubileusz dziesięciolecia istnienia Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
2011-07-14

Dzięki aktywnym pracownikom i partnerskiej współpracy z organizacjami członkowskimi, przez ostatnie dziesięć lat Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych przyczyniało się do wypracowania lokalnych standardów pracy społecznej, upowszechniania dobrych praktyk oraz wzmacniania potencjału pozostałych organizacji, stając się silną strukturą zarówno w sektorze organizacji pozarządowych, jak również w wymiarze polityki społecznej na płaszczyźnie regionalnej i państwowej.

 

1 lipca 2011 roku odbędzie się Jubileusz dziesięciolecia istnienia Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Podczas uroczystości, Zarząd WRZOS reprezentować będą pan Bartłomiej Głuszak i pan Tomasz Musielski.

Dobre Praktyki EFS 2011
2011-07-13

Po raz piąty już Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs na dobre praktyki w realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizowany pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania konkurs „Dobre praktyki EFS 2011” ma zadanie wyłonić najciekawsze i najlepiej realizowane projekty.

Po raz piąty już Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs na dobre praktyki w realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Organizowany pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania konkurs „Dobre praktyki EFS 2011” ma zadanie wyłonić najciekawsze i najlepiej realizowane projekty, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zachowujących zasadę równości płci oraz skierowanych na integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, wsparcie osób starszych oraz wsparcie osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronach: http://www.roefs.pl lub http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/664204.html 

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie i podzielenia się dobrymi praktykami z działań Państwa organizacji.

Wizyta delegacji Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego Brandenburgii
2011-07-13

W dniach 14 - 15 czerwca 2011 roku, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych gościł delegację Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego Brandenburgii. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli pan Andreas Kaczynski i pani Katrin Stoll-Hellert. Ze strony polskiej zaś, pan Romuald Malinowski oraz pan Ryszardem Napierała – prezes i wiceprezes ZLOP.

Obszary działań i interwencji stycznych dla jednostek samorządu terytorialnego i instytucji ekonomii społecznej
2011-07-13

Przedstawiamy Państwu raport przygotowany w ramach projektu: TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wspierania instytucji ekonomii społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport pod redakcją dr Magdaleny Arczewskiej, przygotowany został przez WRZOS przy wsparciu Federacji Organziacji Służebnych MAZOWIA.

Zachęcamy do lektury raportu

Technologie w służbie społecznej
2011-07-13

Mówienie o potrzebie zmian w procesie działania wynikających z przeobrażeń technologicznych wydawać by się mogło oklepanym banałem, gdyby temat ten nie dotyczył organizacji pozarządowych. Stopień wykorzystania nowoczesnych technologii oraz dostępne możliwości używania ich na rzecz usprawniania działań w sektorze pozarządowym były tematem konferencji „Sektor 3.0 – Technologie w Organizacjach Pozarządowych”, zorganizowanej przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Innowacyjna forma konferencji oraz industrialne wnętrza konferencyjne, pobudzały do myślenia o wysokiej zasadności poszukiwania rozwiązań problemu zbyt niskiego obecnie dostosowania III sektora do działań w świecie techniki.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i materiałami dostępnymi na stronie internetowej konferencji: www.sektor3-0.pl

Angażowanie porusza generacje
2011-07-13

W seminarium Jak mobilizować osoby 50+ do aktywnego działania  na rzecz  rodzin, seniorów, kobiet i młodzieży, które odbyło się w dniach 19-20 maja 2011r. w KörberForum w Hamburgu, do udziału w którym niemiecka organizacja BAGSO zaprosiła WRZOS, wzięły udział dwie reprezentantki z Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych – pani Elżbieta Mrugała i pani Urszula Sas Dołżycka. Uczestniczyło w nim niemal 120 osób z Niemiec, Austrii, Belgii, Chin, Holandii, Wielkiej Brytanii, Polski.

Seminarium zostało zorganizowane z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 i miało na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami współpracy na rzecz seniorów i korzyściami, jakie płyną z pracy wolontariackiej, wykonywanej zarówno przez samych seniorów, jak i na ich rzecz przez „młodsze generacje”.

Zainteresowanych dokładnymi informacjami na temat przebiegu spotkania w Hamburgu, zachęcamy do lektury notatki .

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
2011-07-13

W ubiegłym tygodniu, 18 i 19 maja 2011 roku, odbyło się czternaste już posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na obradach w Serocku omawiane były przede wszystkim kwestie związane z przyszłością Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Na rok 2012 przewidziano bowiem kilka zmian – m.in. wprowadzenie limitu punktów, które trzeba uzyskać podczas oceny merytorycznej, aby znaleźć się na liście projektów dofinansowanych, wysokości wnioskowanych dotacji, system oceniania wniosków. Członkowie RDPP zastanawiali się również nad potencjalnymi rozwiązanymi, mogącymi po zakończeniu okresu programowania w roku 2013 zastąpić PO FIO.

 

Na spotkaniu omawiano również rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także priorytetów jakimi RDPP winna się kierować do czasu upływu jej kadencji (kwietnia 2012 roku). Dokładne informacje na temat czternastego posiedzenia Rady Działalności Pożytku publicznego znajdziecie Państwo na portalu ngo.pl, pod adresem: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/659838.html


  1  2  3  4  5  Następna