DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Archiwum : Przetargi
Ogłoszenie - przedsiębiorczość społeczna

numer sprawy:                        E 01/11/2006                                         
                                                                                                                  
Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości nie przekraczającej 60 000 EURO

Zamawiający:
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
w Warszawie,  ul. Nowy Świat 49 lok. 314
Telefon:  22 826 52 46,  Faks:  22 826 52 46
www.wrzos.org.pl 

ogłasza o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.02.2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), na:
Doradztwo i konsultacje dotyczące przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, w projekcie realizowanym w ramach Inicjatywy EQUAL „Budujemy nowy Lisków” w zakresie:
- wsparcia strategicznego społeczności lokalnych w procesie tworzenia strategii zakładania przedsiębiorstw społecznych z punktu widzenia organizacji pozarządowej, instytucji publicznej oraz beneficjenta ostatecznego,
- tworzenia partnerstw / koalicji na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego wykorzystującego przedsiębiorczość społeczną;
poprzez
-   usługi doradcze w zakresie tworzenia, monitorowania wykonalności i ewaluacji biznesplanów przedsiębiorstw społecznych

1.2
Partnerstwa i przedsiębiorstwa społeczne powstają w powiatach biłgorajskim i lubelskim – ziemskim.

1.3
Specyfikacja czasu pracy:
-    doradztwo prowadzone minimalnie przez 10 dni w czasie trwania umowy w tym 1 dzień konsultacji w Biłgoraju i 1 dzień w Lublinie. W pozostałym czasie konsultacje przeprowadzane drogą teleinformatyczną.
    

Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2006 r. od daty podpisania umowy.
3.   Miejsce i termin składania ofert:
do dnia 20 listopada 2006 r. do godz. 15:00 
00-554 Warszawa ul. Nowy Świat 49, lok. 314
Termin i miejsce otwarcia ofert:
dnia  20 listopada 2006 r. o godz. 15:30
00-554 Warszawa ul. Nowy Świat 49, lok. 314

4.  Kryterium oceny ofert: cena oferty ( brutto ) – 100%
 ............................................
        podpis

Pliki do pobrania
+  bp__osw_wykonawcy.doc

+  bp_formularz_ofertowy.doc

+  bp_wrzos_um_o_dzielo_z_praw.doc

+  bp_wykaz__zalacznik_3.doc

+  siwz_przedsiebiorczosc_spol_bp.doc