DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Projekty : Projekty zrealizowane
W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej
2019-11-12

Projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt dotyczy wypracowania i wdrożenia „Partycypacyjnego Modelu Współdziałania”- kompleksowego i profesjonalnego systemu procedur, zasad współpracy, komunikacji, pozyskiwania, przepływu informacji, uzgadniania stanowisk i włączania się w proces konsultacji społecznych - osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem społecznym i organizacji pozarządowych oraz współpracy z administracją szczebla samorządowego i rządowego w kształtowaniu polityki społecznej, szczególnie w obszarze pomocy i usług społecznych.

 

Wdrożenie wypracowanych w projekcie rozwiązań będzie polegało na zastosowaniu w praktyce w 16 województwach składających się na Model, zasad i procedur włączania się w proces konsultacji społecznych, osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem i organizacji, w ramach kluczowych wybranych polityki społecznej.  Dla potrzeb wdrażania Modelu powołane zostaną w każdym województwie Regionalne Platformy Społeczne, złożone z przedstawicieli osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem, organizacji pozarządowych i administracji. Ich zadaniem będzie analiza, wybór kluczowych obszarów polityki społecznej i dyskusja nad możliwościami włączenia się w tym zakresie w konsultacje społeczne przy zastosowaniu Modelu.

Wdrożenie Modelu w poszczególnych województwach będą koordynować przeszkoleni w tym celu Regionalni Specjaliści ds. Modelu i Regionalni Konsultanci ds. Modelu.

 

Główne działania projektowe:

 

 • opracowanie Partycypacyjnego Modelu Współdziałania
 •  przeprowadzenie, w ramach Akademii Partycypacji Społecznej, cyklu szkoleń dla 16 Regionalnych Specjalistów ds. Modelu i 16 Regionalnych Konsultantów ds. Modelu
 • wdrożenie Modelu w 16 województwach, w tym powołanie i prace Regionalnych Platform Społecznych
 • organizacja wojewódzkich debat socjalnych
 •  bieżący monitoring prac legislacyjnych w obszarze polityki społecznej
 • powołanie i prace Grupy Ekspertów Społecznych  merytoryczne wspierających wdrażanie Modelu
 • opracowanie „case study” nt. włączania osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem w kształtowanie polityki społecznej w Portugalii
 • opracowanie publikacji opisującej Model
 • organizacja ogólnopolskiego seminarium upowszechniającego poświęconego problematyce angażowania osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem społecznym i współpracy z organizacjami i administracją we współkształtowaniu polityki społecznej

 

Partnerzy:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Portugalska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu

 

Okres realizacji projektu: listopad 2014r. - styczeń 2016r.

„Porozmawiajmy o pieniądzach”
2019-11-12

 

Chcemy zaoferować kadrze zarządzającej organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi oraz osobom odpowiedzialnym za ich księgowość możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania finansami w ramach Akademii PLN. Cykl szkoleń prowadzonych w jej ramach będzie okazją do poznania w praktyce narzędzia Prove it, które powstało z myślą o organizacjach pozarządowych i odpowiada na ich specyficzne potrzeby w zakresie zarządzania finansami.

 

Jednocześnie uruchomiony zostanie serwis internetowy, gromadzący informacje niezbędne na etapie podejmowania decyzji o wyborze rodzaju działalności, ale także potem. Chcemy by było to miejsce gdzie będzie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat kwestii rodzących się styku prawa i finansów, a w razie wątpliwości także zadać pytanie ekspertom. Równolegle z serwisem uruchomimy Pogotowie prawno-finansowe, gdzie będzie można skorzystać z porady fachowców od prawa i finansów. Dla zainteresowanych tematem przygotujemy też serię poradników i artykułów, w których poruszymy najbardziej palące kwestie.

 

Realizatorzy projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach”:

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO)
Osoba odpowiedzialna: Karolina Cyran-Juraszek
mail: karocyran@gmail.com

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)
Osoba odpowiedzialna: Artur Laskowski
mail:artlasko@gmail.com

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
Osoba odpowiedzialna: Santiago Garcia Dąbrowski
mail: santiago.garcia@wrzos.org.pl

 

Czas realizacji projektu: maj 2015 - październik 2016

Finansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 

Doradztwo i Kariera - aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami
2019-11-12

W dniu 1 kwietnia 2015 rozpoczeliśmy kolejną edycję projektu "Doradztwo i Kariera - aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami" współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami zainteresowanych wejściem lub powrotem na otwarty rynek pracy. Zakłada on, że każdy beneficjent zostanie objęty profesjonalną pomocą specjalistów zatrudnionych w Regionalnych Biurach Doradztwa i Kariery.

 

Wśród specjalistów zatrudnionych w biurach znajdują się:

 

 • doradca zawodowy
 • pośrednik pracy
 • psycholog
 • prawnik

 

Poza tym każdy z beneficjentów ma okazję wziąć udział w warsztatach aktywizacyjnych.

 

Tym razem naszymi działaniami obejmujemy pięć województw:

 

 • małopolskie - Biuro DIK w Krakowie
 • lubelskie - Biuro DIK w Lublinie
 • lubuskie - Biuro DIK w Zielonej Górze
 • warmińsko-mazurskie - Biuro DIK w Olsztynie
 • zachodniopomorskie - Biuro DIK w Szczecinie

 

 

Zapraszmy do kontaktu z naszymi Regionalnymi Biurami "Doradztwo i Kariera"

 

Kontakt:

 

Biuro DIK Kraków

ul. Bolesława Komorowskiego 12

30-106 Kraków

e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl

tel. 12 421 32 41

godz. 08:00 - 16:00

 

Biuro DIK Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 53

20-076 Lublin

e-mail: dik_lublin@wrzos.org.pl

tel. 81 534 70 04

godz. 07:30-15:30

 

Biuro DIK Olsztyn

ul. Marka Kotańskiego 1

10-167 Olsztyn

e-mail: dik_olsztyn@wrzos.org.pl

tel. 89 523 60 92

godz. 08:00 - 16:00

 

Biuro DIK Szczecin

ul. Wojska Polskiego 69

70-478 Szczecin

e-mail: dik_szczecin@wrzos.org.pl

tel. 91 489 42 51

godz. 10:00 - 18:00

 

Biuro DIK Zielona Góra

ul. Zacisze 17

65-775 Zielona Góra

e-mail: dik_zielonagora@wrzos.org.pl

tel. 68 452 72 71

godz. 08:00 - 16:00

Punkty Inkubacji Innowacji
2019-11-12

WRZOS jako partner, rozpoczął od lipca 2016 realizację projektu innowacyjnego „Punkty Inkubacji Innowacji”, którego liderem jest Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha. W ramach tego projektu mamy możliwość wsparcia finansowego (100 %) pomysłów innowacyjnych, które prowadzą do aktywizacji zawodowej lub zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Będziemy mogli udzielić wsparcia finansowego pomysłów innowacyjnych w postaci typów grantów:

 • TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 70 000,00 zł.
 • TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i grup nieformalnych. Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.

Poszukujemy: podmiotów/instytucji/organizacji, grup nieformalnych i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy: wsparcie animatorów przy dopracowaniu pomysłu innowacyjnego, wsparcie eksperckie w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem oraz wsparcia opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.

Planujemy: udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły, testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy, ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji, upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji.

 

Kontakt do animatorów WRZOS:

Kamila Płowiec (kamila.p@wrzos.org.pl) – tel. 531 022 712

Agnieszka Deja (agnieszka.deja@wrzos.org.pl) – tel. 22 826 52 46

 

Wspólnota  Robocza Związków Organizacji Socjalnych jako partner realizuje projekt „Punkty Inkubacji Innowacji”.

 

Celem projektu jest:

1. Stworzenie nowych/usprawnianie istniejących rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie 32 innowacyjnych pomysłów w tym zakresie i upowszechnienie min. 4 przetestowanych i przygotowanych do wdrażania.

2. Wypracowanie metod skutecznego animowania i inkubowania innowacji prowadzących do poprawy jakości i efektywności usług społecznych.

 

Planowane efekty:

 • poprzez system zachęt i wsparcia projekt umożliwi – animację minimum 70 pomysłów, przede wszystkim pochodzących od grup bezpośrednich odbiorców i użytkowników, opracowanie i wsparcie 32 grantów, przetestowanie i ewaluację 17 oraz wybór 4 do upowszechniania,
 • przetestowanie koncepcji prowadzenia inkubatora innowacji.

 

Wartość projektu: 2 815 464,50 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 730 584,50 zł

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 28.02.2018

 

Lider projektu: Fundacja „Merkury” – www.merkury.org.pl

Innowacje do upowszechniania
2019-11-12

 

Fundacja „Merkury” informuje, iż w ramach projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” wybrała 4 z pośród 40 innowacji do upowszechniania.

Wybrane innowacje dostępne są stronach internetowych:

 1. „SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ PRODUKCJI ROZPROSZONEJ” www.panato.org.pl
 2. „SAMODZIELNIE DOKONUJE WYBORU” www.tus.org.pl
 3. „GRA O PRACĘ” www.cpt.szczecin.pl
 4. „NIEPEŁNOSPRAWNA MŁODZIEZ NA RYNKU PRACY” www. fundacjainceptum.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z innowacjami.

EAPN - wspólnie budujemy Europę Socjalną
2015-10-27

Celem projektu „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną” jest zwiększenie zdolności NGO do opiniowania dokumentów dotyczących polityki społecznej oraz popularyzacja założeń europejskiej polityki społecznej i jej wpływu na politykę w Polsce. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Będzie realizowany do 30 września 2014 r. 

Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie współpracy z administracją publiczną w sferze socjalnej
2015-10-27

Celem projektu jest wzmocnienie organizacji członkowskich WRZOS w ich działaniu w różnych ciałach konsultacyjno-doradczych z obszaru polityki społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  +więcej

Akademia Menedżerów Usług Społecznych
2015-10-27

Projekt „Akademia Menedżerów Usług Społecznych”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji i efektywności socjalnych organizacji pozarządowych zrzeszonych w strukturze WRZOS, świadczących usługi społeczne, rozwój współpracy z administracją publiczną w zakresie zlecania usług społecznych i profesjonalizacja kadry zarządzającej tych organizacji, poprzez przygotowanie i zapewnienie stałej oferty szkoleniowej pod nazwą „Akademia Menedżerów Usług Społecznych” .

Projekt modelowy
2015-02-12

Projekt „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” realizowany jest we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych od marca 2011 roku, w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.4. Projekty innowacyjne. Celem projektu jest wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy poprzez budowę systemu na rzecz integracji społecznej wspieranego przez organizacje pozarządowe. Więcej informacji w zakładce projektu.

Projekt systemowy
2015-02-12

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ma na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności systemu pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu są opracowywane, testowane i wdrażane standardy działania instytucji, zajmujących się pomocą i integracją społeczną. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych realizuje Zadanie 2 projektu.


  1  2  3  Następna