DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

O WRZOS : Rada Programowa
Członkowie Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych

Krzysztof Balon (przewodniczący Rady), Brunszwik,

współzałożyciel i członek Zarządu WRZOS (2002-2007), brał aktywny udział w tworzeniu projektu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Narodowego Planu Rozwoju w zakresie reintegracji społecznej, promotor współpracy międzynarodowej w dziedzinie polityki społecznej, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego (2003-2005), członek Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, obecnie dyrektor Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej.


Janusz Gałęziak (przewodniczący Rady 2007-2008), Bruksela,
od 1989/1990 r. współtwórca systemu pomocy społecznej na Pomorzu, współautor reform systemu pomocy społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym, wiceminister Pracy i Polityki Społecznej (1997-1999), od 1999 r. kierownik Wydziału Polityki Społecznej i Europejskiego Funduszu Społecznego Stałego Przedstawicielstwa RP przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli i dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, obecnie kierownik działu polityki społecznej w Caritas Europa.

Cezary Miżejewski, Warszawa,
poseł na Sejm (1993-1997), wiceminister Pracy i Polityki Społecznej (2004-2005), sekretarz Zespołu przygotowującego Narodową Strategię Integracji Społecznej, koordynator prac nad Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej 2004-2006 oraz Strategią Polityki Społecznej 2007-2013, współtwórca ustaw o zatrudnieniu socjalnym i spółdzielniach socjalnych, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, obecnie radca ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Dr Joanna Staręga-Piasek, Warszawa,
po przemianach ustrojowych 1989/1990 r. współtwórca systemu pomocy społecznej, współtwórca polityki społecznej, wielokorotnie poseł na Sejm i wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

 

Ryszard Szarfenberg, Warszawa,
doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Polityki Społecznej, kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2004-2010, krajowy ekspert European Minimum Income Network. Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek rad redakcyjnych serii Biblioteka Pracownika Socjalnego,  Współczesna Polityka Społeczna oraz kwartalnika Problemy Polityki Społecznej. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, ubóstwa i wykluczenia społecznego, pomocy i integracji społecznej"