DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Archiwum : Zapytania ofertowe
Protokół z wyboru ofert na organizację konferencji w Zakopanem ( POKL1.18/WRZOS/3/2011)
2011-07-04

Treść dokumentu do pobrania tutaj

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego na organizację konferencji w Zakopanem
2011-07-04

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego na organizację konferencji w Zakopanem. Treść odpowiedzi dostępna tutaj

Odpowiedzi na pytania w zakresie zapytania ofertowego na organizację konferencji w Zakopanem
2011-07-04

Treść dokumentu do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji w Zakopanem
2011-07-04

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji trzydniowej konferencji w Zakopanem na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

Treść dokumentu do pobrania tutaj

Ogłoszenie wyników postępowania nr POKL1.18/WRZOS/2/2011
2011-07-04

Ogłoszenie wyników postępowania nr POKL1.18/WRZOS/2/2011 o udzielnie zamówienia, na organizację konferencji  w Poznaniu, na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokument znajduje się tutaj

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji w Poznaniu
2011-07-04

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji trzydniowej konferencji w Poznaniu na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

treść dokumentu znajduje się tutaj

Ogłoszenie wyników postępowania w zakresie opracowania graficznego, składu, łamania tekstu, przygotowania do druku i druku publikacji KRAJOWY RAPORT BADAWCZY
2011-07-13

treść ogłoszenia znajduje się tutaj

Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr POKL1.18/WRZOS/1/2011
2011-07-13

Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr POKL1.18/WRZOS/1/2011- opracowanie graficzne, skład, łamanie tekstu, przygotowanie do druku i druk publikacji KRAJOWY RAPORT BADAWCZY do pobrania tutaj.

Zapytanie ofertowe – wydanie publikacji KRAJOWY RAPORT BADAWCZY
2011-07-13

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie opracowania graficznego, składu, łamania tekstu, przygotowania do druku i druku publikacji KRAJOWY RAPORT BADAWCZY na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Treść zapytania do pobrania tutaj.

Wyniki postępowania nr POKl1.18/WRZOS/5/2010 na organizację konferencji w powiecie buskim
2011-07-13

Treść dokumentu do pobrania tutaj


  1  2  3  4  Następna