DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

O WRZOS : Zarząd

Zarząd Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych wybierany jest na kadencje 4 letnią przez przedstawicieli Związków Regionalnych oraz Organizacji Ogólnopolskich w trakcie Walnego Zebrania.

 

ZARZĄD WRZOS W KADENCJI 2019 – 2023

 

Cezary Miżejewski – prezes WRZOS

absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, działacz społeczny, w roku 2004 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwie Polityki Społecznej. Pełnił m.in.funkcję sekretarza zespołu przygotowującego Narodową Strategię Integracji Społecznej, koordynował prace nad Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej oraz Strategią Polityki Społecznej 2007–2013, członek Rady Ekspertów Społecznych, Komitetu Wykonawczego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu EAPN, Rady Działalności Pożytku Publicznego. W Zarządzie WRZOS od 09.05.2013r.

 

Justyna K. Ochędzan - wiceprezeska WRZOS

Dyrektorka Zarządzająca Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Socjalnych, doradczyni, animatorka.

 

Bartłomiej Głuszak – wiceprezes WRZOS

Polityk społeczny. Absolwent politologii na Akademii Jana Kazimierza i animacji środowisk lokalnych na Uniwersytecie Gdańskim – Szkoły Animatorów Społecznych. Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Członek zarządu inicjatywy UE ds. turystyki seniorów. Dziennikarz, redaktor naczelny pisma „Generacja”. Specjalista z zakresu funkcjonowania i współpracy organizacji pozarządowych, zwłaszcza socjalnych, innowacji społecznych, budowy partnerstw, tworzenia miejscowości tematycznych. Laureat nagrody marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za osiągnięcia na polu pomocy społecznej, Nagrody im. Heleny Radlińskiej w kategorii Animator, nagrody EduInspirator Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kategorii edukacja dorosłych.

 

Agnieszka Krawczyk-Balon – członkini Zarządu WRZOS

socjolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od  roku 2002 pracowała we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, w której funkcję dyrektora WRZOS sprawowała w latach 2007-2011. Wiceprzewodnicząca Rady Pomocy Społecznej w kadencji 2010-2013. Wiceprezes Zarządu WRZOS w drugiej kadencji. 


Grażyna Nartowska-Kijok - członkini Zarządu WRZOS

Ekonomistka.Absolwentka SGH w Warszawie. Od 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi. W latach 2008-2011 Prezes Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych. Od 2011 r. Prezes Fundacji „GOTOWI – START” . Autorka pomysłów i wniosków dotacyjnych, a także koordynator projektów dotyczących dzieci i młodzieży, środowiska osób niewidomych i słabowidzących oraz osób bezdomnych, w większości w partnerstwie z innymi organizacjami. Od 2017 r. Członek Rady Fundacji Niewidomych Żeglarzy „ŚLEPA KURA”. Doradca CSR PARPu. Wolontariusz w projekcie Warszawskiego Instytutu Bankowości – „BAKCYL” – obejmującego edukację finansową młodzieży we współpracy ze szkołami. Doświadczony menadżer w firmach branży finansowej. Dyrektorka biura Federacji Mazowia.

 

Waldemar Weihs - członek Zarządu WRZOS

prawnik, absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej. Prezes Fundacji „Merkury” i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Działacz społeczny, animator, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania partnerstw/koalicji/związków, współpracy pomiędzy organizacjami i innymi sektorami. Także moderator i superwizor. Inicjator współpracy ze Wschodem. Miłośnik podniebnych podróży. Przez 9 lat działał i pracował w MONAR-ze w Zielonej Górze i Nowej Soli, a potem w Jeleniej Górze, Zgorzelcu oraz Wałbrzychu (1982-1991). Przez 2 lata pełnił funkcję pełnomocnika wojewody jeleniogórskiego ds. zapobiegania narkomanii. Od 1993 r. związany ze Stowarzyszeniem „Jowisz”, przekształconym w 2004 r. w Fundację „Merkury”. W latach 1996-2001 szef dwóch stacji radiowych: Radia "Jowisz" w Jeleniej Górze i potem także Radia "Wałbrzych". Inicjator i twórca Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz koalicji i związków organizacji na Dolnym Śląsku. 

 

Wojciech Dec - członek Zarządu WRZOS

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe m.in.: „Standardy działania III sektora” WSPIA w Lublinie, „Zarządzanie projektami EFS” WSEI w Lublinie, "Ekonomia Społeczna" MSAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2011 r. Prezes Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Członek krajowej Rady Działalności Pozytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Autor wielu artykułów i raportów na tematy związane z sektorem pozarządowym i ekonomią społeczną.

 

Komisja Rewizyjna

 

Maria Wawer
przewodnicząca komisji

 

Romuland Malinowski

członek komisji

 

Kazimierz Słobodzian

członek komisji