DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Archiwum : Projekty
VAT a organizacje pozarządowe
2009-05-27

Celem projektu było wniesienie wkładu do zbudowania przyjaznego dla organizacji pozarządowych otoczenia społeczno-prawnego poprzez wypracowanie uzgodnionych stanowisk organizacji pozarządowych w kluczowych dla nich kwestiach dotyczących podatku VAT oraz (w ramach rzecznictwa) podjęcie działań na rzecz ich uwzględnienia w obowiązującym prawie.

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja celów szczegółowych przyniosła następujące rezultaty:

 

 

 

  1. ·        Opracowanie ekspertyz i dokumentów - do konsultacji ekspertyza  o realizacji VI Dyrektywy Rady Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych w odniesieniu do organizacji pozarządowych   z uwzględnieniem rozwiązań zastosowanych w prawodawstwie niemieckim.

 

 

 

  1. W przystępny sposób przybliża tematykę projektu organizacjom pozarządowym, które nie nabyły jeszcze doświadczenia związanego  z podatkiem VAT, sposobami jego rozliczania i roli w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.

 

 

 

  • Przygotowanie postulatów zmian w przepisach VAT obejmujących organizacje pozarządowe – pięć postulatów rekomendowanych przez Radę Ekspertów Społecznych, dwa zaproponowane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konsultacjach. Każdy postulat został umotywowany konsekwencjami obecnego stanu prawnego, oraz rozszerzony o przewidywane konsekwencje jego wprowadzenia, tak aby organizacje mogły podjąć decyzję bilansując korzyści wynikające dla nich  z obecnego stanu prawnego z korzyściami przewidywanymi po wprowadzeniu konsultowanego postulatu w życie.

 

 

 

  • Wydanie publikacji „VAT a organizacje pozarządowe – postulaty zmian     w przepisach podatkowych VAT proponowane przez Trzeci Sektor”, obejmującej wszystkie dokumenty powstałe w ramach projektu i opatrzonej komentarzem przygotowanym przez Radę Ekspertów Społecznych. (szczegóły - tutaj)

 

 

 

Dodatkowo, w procesie opracowywania dokumentów, przygotowana została ekspertyza dotycząca przepisów podatkowych VAT w prawodawstwie niemieckim.