Seminarium specjalistyczne przed pilotażowym wdrażaniem
2012-02-24

Seminarium "Standardy Usług i Modele Instytucji - pilotażowe wdrażanie" organizowane w dniach 2-4 marca, skierowane jest do członków Zespołów Eksperckich, którzy w fazie modelu opracowywali standardy wybranych Usług i Modeli Instytucji, Zespołu Doradczego oraz Trenerów w celu wymiany wiedzy w zakresie Standardów Usług i Modeli Instytucji oraz proponowanych sposobów przeprowadzenia pilotażu w instytucjach pomocy i integracji społecznej wyłonionych w ramach konkursu.

 

Seminarium ma również za zadanie pomóc w przygotowaniach do warsztatów szkoleniowych dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pilotażowego wdrażania wypracowanych standardów i modeli.