Biuro Projektu "Doradztwo i Kariera"

Ul. Oleandrów 6

00-629 Warszawa

T. 22 826 52 46

e-mail: katarzyna.wasowska@wrzos.org.pl

 

ARCHIWUM
DiK Olsztyn NA FESTYNIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
2011-04-13

16 października Stare Miasto w Olsztynie gościło na zorganizowanym przez Federację FOSa Festynie Organizacji Pozarządowych lokalnych aktorów trzeciego sektora - organizacje socjalne prowadzące działalność ukierunkowaną na udzielanie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, pozostającym bez pracy, a także osobom wymagającym wsparcia w codziennych życiowych problemach. W festynie brały też udział osoby pracujące w organizacjach na rzecz aktywizacji i rozwoju lokalnego.

Działania promocyjne biura DiK w Olsztynie
2011-04-13

Jeżeli będą Państwo poszukiwali specjalistycznej pomocy w dziedzinie doradztwa i wsparcia zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami w okolicach miasta Olsztyn, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez biuro Doradztwa i Kariery w Olsztynie. Na regionalnych stronach portalu NGO.pl (www.warminsko-mazurskie.ngo.pl), na stronie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "FOSa"  (www.federacjafosa.pl) oraz Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie (www.oion.pl) znajdują się aktualne wiadomości na temat oferty i prowadzonych przez biuro DiK w Olsztynie działań.

Poselska wizyta robocza
2011-04-13

We wtorek 24 sierpnia, biuro Doradztwa i Kariery w Zielonej Górze odwiedzili europoseł Bogusław Liberadzki oraz poseł Bogusław Wontor. Podczas wizyty omówione zostały różne formy pomocy dla organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów tych zajmujących się pracą na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piknik Wszyscy Razem III organizowany przez Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Zielonej Górze
2011-04-13

W sobotę 28 sierpnia odbył się piknik organizowany przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Zielonej Górze oraz Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych przy udziale Lasów Państwowych. Podczas pikniku odbyła się promocja projektu Doradztwo i Kariera. Wiele osób wykazało duże zainteresowanie naszymi usługami oraz wyraziło chęć skorzystania z usług biura. Stoisko DiK odwiedziła również wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak (zdj. 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty „Proces rekrutacyjny” 30.08.2010
2011-04-13

Warsztaty z obszaru doradztwa zawodowego pt. „Proces rekrutacyjny” zorganizowane 30.08.2010 przez biuro DiK Zielona Góra spotkały się z niemałym zainteresowaniem. Uczestnicy wykazali się dużą aktywnością oraz wyrazili chęć uczestniczenia w warsztatach organizowanych w przyszłości. Podczas warsztatów były przeprowadzane min. symulacje rozmów z pracodawcą, ćwiczenia w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, kreowania własnego wizerunku na rynku pracy. Warsztaty poprowadził Marcin Herma, doradca zawodowy w biurze DiK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja w Biurze DIK Zielona Góra
2011-04-13

Przedstawiciele Biura ”Doradztwa i Kariery” uczestniczyli w wielu spotkaniach promocyjnych, zainicjowano  spotkania z władzami  samorządowymi w ramach współpracy z Powiatami  Wschowa, Międzyrzecz  oraz Sulęcin, dające możliwość promocji działalności biura. Nawiązywanie kontaktów z osobami niepełnosprawnymi  oraz udzielanie wsparcia beneficjentom biura realizowane jest również na imprezach plenerowych przy współpracy z innymi podmiotami ekonomi społecznej. Aktywność Biura „Doradztwa i Kariery” realizowana jest również na płaszczyźnie współpracy z „Młodzieżowym Klubem Wolontariatu” w Zielonej Górze. Efektywne działania kadry Biura ukierunkowane na nawiązanie kontaktów z beneficjentami oraz promocje działalności zostały przedstawione podczas konferencji  w  Komendzie Wojewódzkiej OHP w Zielonej Górze z udziałem Tomasza Wontora wicemarszałka Województwa Lubuskiego.

NOWA LOKALIZACJA BIURA DiK OLSZTYN
2011-04-13

Wszystkich zainteresowanych pragniemy poinformować, że od połowy lipca biuro Doradztwo i Kariery w Olsztynie ma nową siedzibę. Obecnie mieści się przy ul. Artyleryjskiej 34, w jednym z zaadaptowanych budynków powojskowych.

Godziny pracy biura nie uległy zmianie, więc codziennie od 8.00 do 16.00 możecie Państwo uzyskać informacje o działaniach prowadzonych przez Biuro; osobiście, bądź pod numerem telefonu: +48 781 128 252

 

http://www.zumi.pl/namapie.html?Submit=Szukaj&qt=&loc=Olsztyn%2C+Artyleryjska+34

Doradztwo i Kariera po pierwszym półroczu
2011-04-13

Za nami pierwsze półrocze działań w ramach projektu Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w roku 2010. Jak zwykle, pomoc udzielana przez pracowników Biur DiK skierowana była nie tylko do mieszkańców miast, lecz także małych miejscowości, gmin i powiatów w ich regionie. Koordynatorzy Biur „Doradztwa i Kariery” nawiązywali pierwszy kontakt z osobami niepełnosprawnymi nie tylko podczas ich wizyt w biurze projektu, ale również w ich środowisku domowym. Do tego celu wykorzystywane były materiały promocyjne i informacyjne rozpowszechniane w kluczowych dla osób z niepełnosprawnościami miejscach - jak agendy powiatowe i gminne, powiatowe urzędy ds. orzekania o niepełnosprawności, placówki medyczne, ośrodki rehabilitacyjne, oddziały ZUS, PFRON, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, instytucje kościelne, placówki pracodawców, itp.

Biuro DIK w Zielonej Górze
2011-04-13

Od początku roku pracownicy biura Doradztwa i Kariery w Zielonej Górze prowadzą szereg akcji promocyjnych mających na celu poinformowanie jak najszerszego grona ewentualnych zainteresowanych o rodzaju pomocy udzielanej przez pracujących w projekcie specjalistów.

Dzięki wytężonej pracy zielonogórskiego biura, spotykającej się z zainteresowaniem lokalnej i regionalnej prasy, wiele osób z niepełnosprawnościami nie tylko dowiedziało się gdzie uzyskać specjalistyczną pomoc w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego, lecz także z niej skorzystało.

Cykle warsztatów dla osób niepełnosprawnych
2011-04-13

Ostatnie tygodnie były bardzo pracowite w każdym z biur działających w projekcie „Doradztwo i Kariera, ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami”. W Krakowie, Olsztynie i Wrocławiu obyły się cykle warsztatów dla osób niepełnosprawnych z zakresu problematyki rynku pracy, m. in. Olsztyński „Znajdź z nami pracę”, Krakowski „ABC poszukiwania pracy” oraz zorganizowane  przez biuro we Wrocławiu „Asertywna komunikacja” i „Sztuka komunikacji” cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców.
Aktualne informacje na temat prowadzonych przez DiK Wrocław działań, można znaleźć również na portalu Facebook – zachęcamy do odwiedzin!

Święto Organizacji Pozarzadowych w Krakowie
2011-04-13

Przedstawiciele Biura „Doradztwo i Kariera” w Krakowie uczestniczyli w dniu 1.05.2010r. w Święcie Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Odbyło się ono po raz ósmy a jego celem było pokazanie różnorodności organizacji pozarządowych, ich działalności w wymiarze edukacyjnym i społecznym. 

W trakcie Święta przeprowadzono szeroką promocję projektu „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechnienia informacji wśród osób niepełnosprawnych oraz wśród przedstawicieli władz samorządowych.

Projekt „Doradztwo i Kariera dla osób z niepełnosprawnościami” realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Społecznych
w partnerstwie z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców małopolski.

 

Spotkanie zespołu biur i kadry projektu DiK
2011-04-13

Dzięki zapałowi całej kadry projektu Doradztwo i Kariera, tegoroczne działania prowadzone są niemal bez przerwy już od kilku miesięcy. Biura w Krakowie, Olsztynie, Wrocławiu i Zielonej Górze codziennie przyjmują beneficjentów, którym mogą zaproponować konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne i pomoc pośrednika pracy.

Wielopłaszczyznowość i rozmiar działań wszystkich zespołów eksperckich wymagają, by ich prace przebiegały wedle określonych standardów.

 

Nad jakością standardu pracy czuwają koordynatorzy biur, których spotkanie odbyło się w dniach 27 – 28 kwietnia w siedzibie biura WRZOS w Warszawie. Wspólne omówienie zasad sprawozdawczości i dokumentacji, oraz przeprowadzonych i planowanych na ten rok działań, po raz kolejny udowodniło, że wymiana doświadczeń i dobrych praktyk nie tylko jest potrzebna, ale także optymalizuje przewidziane w ramach projektu działania.

„Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”
2011-04-13

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w ramach zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizuje projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”, którego celem jest rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy - zdobycie i utrzymanie zatrudnienia. Zadania projektu skierowane są do osób niepełnosprawnych, które są najbardziej marginalizowane
i najmniej aktywne.

 

Projekt polega na stworzeniu biur kariery i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Obecnie takie centra wsparcia funkcjonują w czterech miastach:  Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie i Zielonej Górze. Z tego względu działania prowadzone są przy współpracy organizacji członkowskich WRZOS: Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS, Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP.

 

Zaplanowane działania mają charakter kompleksowego wsparcia – osoba niepełnosprawna, której potrzebna jest pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy, uzyskuje ją w jednym miejscu. Takim miejscem są Biura „Doradztwa i Kariery”, w których analizowana jest sytuacja osoby niepełnosprawnej, udzielana pomoc doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy oraz osobiście dobierana oferta pracy lub metoda postępowania przy jej poszukiwaniu.

Doradztwo i Kariera

W ramach działania „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych realizuje projekt DIK – „Doradztwo i Kariera”, którego celem jest wspieranie przejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt polega na stworzeniu biur kariery i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Obecnie takie centra wsparcia funkcjonują już w czterech miastach: Radom, Wrocław, Kraków i Zielona Góra. Z tego względu działania prowadzone są przy współpracy organizacji członkowskich WRZOSu: Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności, Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS, Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS oraz Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP.

 

Zaplanowane działania mają charakter kompleksowego wsparcia – osoba niepełnosprawna, której potrzebna jest pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy, uzyskuje ją w jednym miejscu. Takim miejscem są Biura „Doradztwa i Kariery”, w których analizowana jest sytuacja osoby niepełnosprawnej, udzielana pomoc doradcy zawodowego, psychologa i prawnika oraz dobierana w odpowiedni sposób właściwa oferta pracy lub metoda postępowania przy jej poszukiwaniu.

 

W Biurach „Doradztwa i Kariery” zatrudnieni są doradcy zawodowi oraz psycholodzy i prawnicy, którzy posiadają umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wiedzę na temat problematyki tej kategorii osób, w szczególności w aspekcie ich funkcjonowania na rynku pracy. Z oferty można korzystać w Biurach od poniedziałku do piątku w godzinach podanych poniżej. Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa i poradnictwa uzupełnione są możliwością konsultacji telefonicznych i mailowych.

 

Nasze Biura DiK – „Doradztwo i Kariera”:

  • Radom:

ul. Struga 26/28 lok. 6 i 7

26-600 Radom

tel. 048 363 22 78

e-mail: dik_radom@wrzos.org.pl

Czynne w godz. 9.00 – 18.00

 

  • Kraków:

ul. Daszyńskiego 22

31-537 Kraków

tel. 012 294 33 37

e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl

Czynne w godz. 10.00 – 18.00 

 

  • Wrocław:

ul. Rybnicka 39

52 - 016 Wrocław

tel. 071 341 64 88

e-mail: dik_wroclaw@wrzos.org.pl

Czynne w godz. 8.00 – 16.00

 

  • Zielona Góra:

ul. Zacisze 17

65-775 Zielona Góra

tel. 068 323 02 10

e-mail: dik_zielonagora@wrzos.org.pl

Czynne w godz. 8.00 – 16.00

 

Przy realizacji projektu współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w danym województwie, z organizacjami członkowskimi WRZOSu, publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, urzędami administracji samorządowej oraz przedsiębiorcami. Dzięki podjętym działaniom już kilka osób znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy a wiele korzysta ze szkoleń aktywizujących zawodowo.

 

Nie ulega wątpliwości, że oprócz bezpośrednich form wsparcia, mamy nadzieję na długofalowe efekty projektu. Chcielibyśmy, aby dzięki takim przedsięwzięciom podnosiła się jakość usług dla osób niepełnosprawnych w ogóle, a także zmieniła opinia pracodawców na temat zatrudniania pracowników z dysfunkcjami. W tym celu, m.in. realizujemy cykl programów telewizyjnych pokazujących problematykę integracji zawodowej tak, aby kształtował się pozytywny społeczny klimat wokół nie w pełni sprawnych pracowników. Także nasza współpraca z ogólnopolską agencją pośrednictwa pracy służy poprawie sytuacji bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych oraz zwiększeniu zainteresowania pracodawców uwarunkowaniami prawnymi regulującymi rynek pracy. Innowacyjność podejmowanych działań polega także na budowaniu sieci współpracujących ze sobą czterech Biur „Doradztwa i Kariery”, które obok prowadzonej działalności doradczej i poradniczej, tworzą "platformę wymiany informacji i doświadczeń" w zakresie metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Chcielibyśmy, aby po ustaniu finansowania z EFS, Biura „Doradztwa i Kariery” po zakończeniu projektu (luty 2008 rok) nadal funkcjonowały. Dlatego Biura będą dążyły do utrzymania się na rynku doradztwa dla osób niepełnosprawnych i zachowania na dotychczasowym poziomie kadry Biur oraz świadczonych tam usług. Mamy nadzieję, że wypracowane przez WRZOS metody pracy w tym zakresie będą na tyle uniwersalne, że w przyszłości z powodzeniem zostaną multiplikowane w organizacjach zajmujących się aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. A to docelowo przyczyni się do wybudowania zintegrowanego systemu wsparcia na terenie całej Polski w oparciu o struktury regionalne WRZOS.

 

Projekt jest realizowany przy współpracy z organizacjami członkowskimi WRZOS:

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych „KraFOS”

Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych „WROS”

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych „ZLOP”

 

Zdjęcia ze spotkań roboczych projektu DIK
Spotkanie pierwsze -...
Spotkanie pierwsze -...
Spotkanie drugie -...
Spotkanie drugie -...
Spotkanie trzecie -...
Spotkanie trzecie -...
   

14 listopada spotkaniem w Radomiu zakończył się cykl konferencji prasowych inaugurujących pracę czterech biur „Doradztwa i Kariery” dla osób niepełnosprawnych. W końcu października podobne biura zostały otwarte w Krakowie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

 

Celem spotkań była szeroka promocja inicjatywy w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechnienia informacji wśród osób niepełnosprawnych oraz wśród przedstawicieli władz samorządowych odpowiedzialnych za sprawy społeczne na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.  W konferencjach wzięli udział pracownicy biur DiK oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawiciele Starostwa, Marszałka Województw, Pełnomocnicy Prezydentów Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Związków Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciele mediów i osoby niepełnosprawne.

 

Projekt „Doradztwo i Kariera” dla osób niepełnosprawnych realizowany przez WRZOS spotkał się w każdym z miast z dużym zainteresowaniem, zgodnie uznano go za cenną społecznie inicjatywę. Padło wiele deklaracji współpracy i gotowość do współdziałania przy promocji projektu ze strony administracji samorządowej, szczególnie z publicznych instytucji rynku pracy.

Każde spotkanie kończyło się dyskusją, która wskazywała na ważność tematu, jakim jest pomoc osobom niepełnosprawnym w reintegracji zawodowej i społecznej.