Biuro Projektu "Doradztwo i Kariera"

Ul. Oleandrów 6

00-629 Warszawa

T. 22 826 52 46

e-mail: katarzyna.wasowska@wrzos.org.pl

 

Doradztwo i Kariera – sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami”
2012-11-20

Projekt „Doradztwo i Kariera – sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” to ponadregionalny projekt, który obejmuje kompleksowy system działań mający na celu wesprzeć osoby niepełnosprawne w procesie powrotu na otwarty rynek. Jest on realizowany za pośrednictwem Regionalnych Biur DiK, które funkcjonują w sześciu miastach Polski świadcząc swoje usługi przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie.

 

Biura DiK zlokalizowane są w:

 

Krakowie

przy ul. Komorowskiego 12

tel.: (12) 421 32 41

e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek.: 8.00 – 16.00

 

Lublinie

przy ul. Krakowskie Przedmieście 63

tel.: (81) 534 70 04, 881-58-54-50

e-mail: dik_lublin@wrzos.org.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek.: 7.30 – 15.30

 

Łodzi

przy ul. Piotrkowskiej 17

tel.: 881-714-519

e-mail: dik_lodz@wrzos.org.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek.: 8.00 – 16.00

 

Olsztynie

przy ul. Artyleryjskiej 34

tel.: (89) 523 60 92

e-mail: dik_olsztyn@wrzos.org.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek.: 8.00 – 16.00

 

Szczecinie

przy ul.  Wojska Polskiego 69

tel.: 91 489 42 51, 515 051 707

e-mail: dik_szczecin@wrzos.org.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek.: 10.00 – 18.00

 

Zielonej Górze

przy ul. Zacisze 17

tel.: (68) 452 72 71

e-mail: dik_zielonagora@wrzos.org.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek.: 8.00 – 16.00

 

 

W każdym Biurze DiK osoby z nipełnosprawnościami mogą skorzystać z usług:

- doradcy zawodowego, który pomoże w określeniu sylwetki zawodowej,

- pośrednika pracy, który wyszuka i przedstawi adekwatne do oczekiwań oferty pracy,

- psychologa, który pomoże w przełamaniu wewnętrznych obaw związanych m.in. z poszukiwaniem pracy, rozmową kwalifikacyjną z pracodawcą itp.

 

Oprócz udzielanych konsultacji osoby przystępujące do projektu mają możliwość skorzystania z warsztatów aktywizujących, w trakcie których można dowiedzieć się m.in. jak przygotować dokumenty aplikacyjne, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej itp. oraz – szkoleń zawodowych.

 

Przy realizacji projektu współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w danym województwie, z organizacjami członkowskimi WRZOS, publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, urzędami administracji samorządowej oraz przedsiębiorcami. 

 

Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2012 r. a planowany termin jego zakończenia to 31 marca 2015 r.

 

Projekt  współfinansowany jest ze środków PFRON.