Biuro Projektu "Doradztwo i Kariera"

Ul. Oleandrów 6

00-629 Warszawa

T. 22 826 52 46

e-mail: katarzyna.wasowska@wrzos.org.pl

 

NIEPEŁNOSPRAWNI - INFO
Opracowania "Poznaj swoje prawa"
2009-06-06

Opracowania dla osób niepełnosprawnych

Podsumowanie półrocznego funkcjonowania biur Doradztwa i Kariery
2009-06-07

Prezentacja podsumowująca funkcjonowanie biur Doradztwa i Kariery

Raporty o niepełnosprawności
2009-06-07

Raporty powstałe w ramach projektu

Teodor Bulenda
2009-06-07

"Prawa osób niepełnosprawnych z punktu widzenia wniosków rozpatrywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich"

Bożenna Śliwczak-Galanciak
2009-06-07

"Wpływ reform administracyjnych a realizacja praw osób z zaburzeniami psychicznymi użytkującymi środowiskowe domy samopomocy"

Anna Kruczek
2009-06-07

"Ograniczenia prawne, przed którymi stoją organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie 'Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców województwa śląskiego'"

Andrzej Juros
2009-06-07

"Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej"